Nadšený z toho není ředitel Základní školy v Radomyšli Jiří Pešl. „Nemáme pomalu ani na pomůcky, na učebnice a kde máme vzít peníze na počítače, kterých bude na testy třeba daleko víc, než jich ve škole máme?” pokládá si otázku, kterou řeší asi všechny menší školy.

„Pokud bude testování povinné, samozřejmě to budeme muset nějak vyřešit, ale podle mého názoru by se mělo ministerstvo zabývat daleko důležitějšími věcmi,” konstatuje a jako příklad uvádí opětné zavedení přijímacích zkoušek na střední školy: „Já pochopitelně dětem přeji, že se dostanou na školu bez přijímaček, ale to, že jde na střední školu žák se čtyřkami, považuji za degradaci školství.”

Do srovnávacích testů se zatím nezapojuje ani Základní škola Dukelská ve Strakonicích. „Děláme si vlastní testy jen pro svou potřebu, s nikým se nesrovnáváme. Když to však bude povinné, budeme se muset zapojit, ale zatím se tím nezabýváme, budeme to řešit, až to bude aktuální,” říká ředitel Václav Vlček. Po technické stránce by podle jeho slov škola problémy mít neměla, počítačů má dostatek.

Kateřina (34) ze Strakonicka má dceru ve 2. třídě. Za tři roky by se jí tedy případné testování mělo týkat. „Nejsem obecně proti takovým testům, jen nevím, zda je nutné, aby byly povinné. Hlavně by se mi nelíbilo, kdyby se pak podle jednoho testu měly děti nějak rozdělovat na lepší a horší, natož podle toho určovat, které má jít na školu a které na učňák,” říká.

Srovnávací testy si letos poprvé vyzkouší žáci 5. a 9. tříd ze stovky základních škol. V letech 2012 a 2013 proběhnou ještě dvě generálky a poté by měly být testy povinné pro všechny základní školy.

Jak s výsledky naložíte? ptají se ve školách

Základní škola Bavorovská ve Vodňanech praktikuje testy pro žáky pátých a devátých tříd už řadu let. „Pro zjištění úrovně školy, žáků i učitelů je to dobrá věc. Zapojujeme se do SCIO testů či do testů CERMAT,” zmiňuje ředitel školy Ladislav Horváth. Do plánovaných srovnávacích testů, které by měly být od roku 2014 povinné, se však škola nezapojila.

Ani těch se ale ředitel nijak neobává. „Asi bychom to zvládli, jak po technické stránce, tak i díky tomu, že pro nás je podobné testování samozřejmostí. Jak jsou na tom ale jiné, například menší školy, to nevím. A další otázkou je, co tím zjistíme, jak se s výsledky naloží?,” pokračuje Horváth.
Rád uvidí srovnání škol v republice či v kraji. „Obávám se ale, aby testy byly dostatečně připravené a aby se výsledky negativně neodrazily na školách, které nezapadnou do nějakého nastaveného měřítka. Přeci jen lepší žáci odcházejí na gymnázium, což může průměr třídy znatelně snížit,” doplňuje své obavy ředitel.

V posledních letech se zapojuje do nepovinného testování také Základní škola v Cehnicích. „Letos se ale někteří rodiče postavili proti, a tak se testů zúčastní jen pár dětí, které chtějí,” konstatuje ředitelka Jana Krohová.

U případných povinných testů, které by měly probíhat on-line, vidí problém v nedostatku počítačů. „Určitě bychom neměli dostatek počítačů pro všechny děti. Bylo by lepší zachovat písemnou formu, dětem to tak vyhovuje,” dodává Krohová.

Testy budou probíhat podle takzvaných standardů, které představují minimum znalostí, které by žáci měli na konci páté a deváté třídy zvládnout, a to z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka.

Děti budou zkoušky skládat na počítačích. Na vyplnění testu dostanou 60 minut a do 5 až 10 minut od odeslání odpovědí by měly obdržet výsledky.