Fair trade. Název, který se pomalu, ale jistě dostává do povědomí volyňských obyvatel, a to především díky studentům místní střední a jazykové školy. O fair trade se začalo zajímat i město a dokonce se chce stát třetím fairtradovým městem v České republice. „Jelikož se škola začala asi před dvěma lety tímto tématem zabývat a zájem ji stále nepřešel, dokonce získala podporu dvou místních podnikatelů, je teď řada na nás,” konstatuje starosta Volyně Václav Valhoda, který se také zúčastnil včerejšího projektového dne zaměřeného právě na fair trade.

V České republice jsou zatím jen dvě města, která mají certifikát fairtradového města - Vsetín a Litoměřice.

„Studenti už nám na radě města přednesli, o co jde a co to obnáší. Musíme ustanovit přípravný výbor, řídící výbor a na zastupitelstvu města, které proběhne 14. prosince, bude jedním z bodů právě schválení a následné podání žádosti o fairtradové město,” líčí starosta. Od získání certifikátu si slibuje mimo jiné i to, že to městu přinese větší prestiž.

Střední škola a jazyková škola ve Volyni chce stejně tak požádat o certifikát fairtradové školy. Pořádá akci zaměřenou na fair trade několikrát do roka a kromě toho prodává fairtradovou kávu ve své cukrárně. „Snažíme se to takto dostat do povědomí místních lidí. Náš Obchůdek na Zemi bude mít své místo dokonce i na volyňských adventních trzích,” zmiňuje za školu Romana Šafránková.

V mezinárodním projektu Světová škola 2 je zapojeno pět států - kromě České republiky je to Polsko, Slovensko, Rakousko a Malta. Týká se to zhruba 160 škol, v České republice se zapojilo šestnáct škol. Na jihu je volyňská škola jediná.

Fairtradové město
Kampaň fairtradové město byla spuštěna v České republice začátkem roku 2011. Zatím mají certifikát dvě města - Vsetín a Litoměřice. Volyně usiluje o to být třetí. Cílem kampaně je osvěta fair trade (= férový obchod) a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Města musí pro získání statutu splnit celkem pět kritérií.