Když 25. března 1420 porazily husitské houfy Jana Žižky u Sudoměře několik tisíc špičkově vyzbrojených a vycvičených železných pánů, nikdo nemohl ani náznakem tušit, že se v těchto místech budou lidé setkávat ještě stovky let po kruté řeži. Jak u výročí samotné bitvy či vzniku kamenné mohyly legendárního vojevůdce, tak i u příležitosti připomínky jeho úmrtí.

Přesně k tomu došlo v sobotu 8. března, kdy se u kamenné mohly uskutečnilo setkání u příležitosti 587. výročí smrti Jana Žižky (11. října 1424 u Přibyslavi).

Oficiální část programu byla zaměřena na zhodnocení významu bitvy u Sudoměře z pohledu současnosti a připomenutí životních hodnot. V neoficiální části pak Skupina historického šermu Kalich předvedla ukázku z bitvy v roce 1420.

Setkání připravila obec Čejetice, ministerstvo kultury a Armáda ČR. Patronaci převzal plzeňský biskup CČSH Michael Moc.