Jako zvláště povedenou hodnotí letošní sezonu muzejníci. „Návštěvnost byla výborná, lepší než v minulých letech. Pocítili jsme to na vstupném i na prodeji brožur, suvenýrů a tak,“ uvádí vedoucí Městského muzea a galerie ve Vodňanech Jitka Velková.

Bezkonkurenčně nejnavštěvovanější byla podle jejích slov výstava loutek Vítězslavy Klimtové. „Hodně se povedla také hradební slavnost, kdy jen sklepy radnice navštívilo kolem pěti set lidí,“ pokračuje.

V úterý uzavřelo sezonu vodňanské muzeum, ale galerie funguje dál. „Tady ještě sezona neskončila, teď je v galerii nová výstava architektonických studií areálu Škorna,“ konstatuje Velková.

Muzeum řeky Otavy a voroplavby ve Střelských Hošticích během letní sezony navštívilo 2128 lidí. Loni to bylo jen 1985 návštěvníků. „Tento rok přišlo více lidí než v předešlých letech, velkou část tvoří vodáci, kteří tudy projíždějí, a děti ze školy v přírodě,“ zmiňuje starosta Střelských Hoštic Luboš Krupka.

Kromě stálé expozice byla letos v muzeu k vidění historie pivovarnictví a historie mlynářství. „To jsou věci, o které byl velký zájem. Pivovarnictví hodně zajímalo například sběratele pivních tácků či lahví,“ doplňuje. Historie pivovarnictví byla v muzeu pouze letos.

Květen byl horší, ale jinak se sezona povedla

Jedním z faktorů, které ovlivňují návštěvnost muzeí, je počasí. „Trochu problematické byly začátky sezony, zhruba květen. Jinak je ale letošní rok srovnatelný s loňským, spíše bych řekl, že lepší,“ zmiňuje vedoucí Městského muzea ve Volyni Karel Skalický.

Z letošních výstav se setkala s pozitivním ohlasem výstava Petra Dillingera i expozice nazvaná Sláma. „Nenapadá mě žádná výstava, která by nějak zásadně převyšovala ostatní. Je to asi dáno tím, že se ani nesnažíme dělat žádné prvoplánové výstavy,“ pokračuje Skalický.

Koncem září muzeum zahájilo výstavu barvířství a modrotisku. „Jedná se o dlouhodobější projekt. Výstava se bude dále rozšiřovat a potrvá celý rok,“ říká vedoucí muzea. V průběhu výstavy by měla být vydána také publikace o modrotisku v Pošumaví.

Výstavní činnost pojede ve volyňském muzeu dál podle plánu, ale nebude v příštím roce prioritní. „Už dlouhou dobu bojujeme s nedostatkem depozitářů a doufáme, že v příštím roce se nám ho konečně podaří vyřešit tím, že město odkoupí budovu, ve které by mohly být,“ dodává Skalický.

Muzeum řeky Otavy a voroplavby ve Střelských Hošticích na příští rok chystá kromě stálých expozic také historii řemesel – kovářství, ševcovství a řezbářství – a výstavu fotografií Františka Zemena.

Na co zvou muzea a galerie?
Městské muzeum ve Volyni
Barvířství a modrotisk v Pošumaví – až do 16. září 2012
Sláma – do 8. října
Julie Režná: Doma v krajině – výstava bude od 13. října do 12. listopadu
Helfenburk jako cíl – vernisáž bude 14. října, výstava potrvá do 31. prosince
Městská galerie ve Vodňanech
Jan Trampota – potrvá do 20. listopadu
Obnova území areálu Škorna – potrvá do 30. října
Vzpomínka na Eduarda Štědronského – vernisáž bude 13. října
Víkendy – fotografie účesů – vernisáž s módní přehlídkou bude 6. listopadu