O toto prestižní ocenění mohou usilovat pouze taková zdravotnická zařízení, která celoplošně zařadí do standardů své léčebné a ošetřovatelské péče moderní zdravotnické prostředky podporující bezpečnost pacientů i zdravotnického personálu. Jde například o bezpečnostní kanyly a infuzní sety, u nichž zdravotníkům při manipulaci s nimi nehrozí poranění jehlou. Strakonická nemocnice je již pátou takto oceněnou nemocnicí v ČR a po Písku druhou na jihu Čech.

„Zatímco v řadě zemí Evropské unie je používání zdravotnických prostředků s bezpečnostními prvky stanoveno zákonem, v ČR taková povinnost zatím uzákoněná není. Udílením certifikátu bezpečnosti se proto snažíme nemocnice motivovat k tomu, aby se přiblížily evropským standardům,“ uvedl František Vojík ze společnosti B. Braun Medical.

Ve strakonické nemocnici se každoročně spotřebuje více než 30  000 infuzních setů a cca 20 000 intravenózních kanyl. Při manipulaci s každou z nich zdravotníci podstupují riziko bodného poranění a případného následného infikování virem HIV, hepatitidou B a C, či dalšími infekčními chorobami. „U zastaralých prostředků bez bezpečnostních prvků tato poranění přes veškerou opatrnost bohužel nejsou nijak výjimečná. Pro daného pracovníka to může znamenat vážné zdravotní, psychické i sociální problémy, pro nemocnici pak ztrátu dlouhodobě budované prestiže. Proto jsme se rozhodli jít cestou prevence a zmíněná rizika použitím bezpečnostních prvků snížit na minimum,“ vysvětlil důvody celoplošného zavedení bezpečných produktů ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Finanční náklady na nákup bezpečnostních zdravotnických prostředků jsou téměř srovnatelné s cenami prostředků bez těchto bezpečnostních prvků.