Mimořádným opravným prostředkem napadl zamítnutí jeho odvolání proti odsouzení Okresním soudem v Českých Budějovicích loni v dubnu k souhrnnému trestu odnětí svobody na devět let za přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a za sbíhající se trestný čin vraždy ve stadiu pokusu. Kromě toho mu bylo uloženo ochranné léčení protitoxikomanické ústavní formou.

Okresní soud napadeným rozhodnutím navazoval na Koleňákův vražedný proces. 31. ledna 2009 napadl po sporu o čerstvě uvařený pervitin v Dobrkovské Lhotce ukrajinského parťáka nožem do zad. Bodnutý po útoku ochrnul. Krajský soud uložil Koleňákovi šest let vězení, Vrchní soud v Praze mu dva roky přidal.

Mezitím běželo stíhání Koleňáka, jeho družky a poškozeného Ukrajince za činnost odhalenou právě s vyšetřováním zmíněného pokusu vraždy. Trojice totiž od července 2005 vařila na různých místech pervitin pro sebe i pro jiné.

Okresní soud za to dal ochrnutému Ukrajinci rok, Koleňákově družce rok podmíněně a Koleňákovi oněch souhrnných devět let. Jeho odvolání krajský soud v červnu zamítl.

Obžalovaný podal dovolání k NS. Namítl, že všem třem včetně šestkrát trestaného spoluobviněného, který je speciálním recidivistou v drogové oblasti, byl uložen jednotně trest v délce jednoho roku odnětí svobody, v jeho případě navíc k již vykonávanému trestu. Přitom obhájce i státní zástupce navrhovali, aby s ohledem k dlouhodobému odsouzení za vraždu soud upustil od uložení souhrnného trestu.

NS po projednání věci uzavřel, že námitka obžalovaného proti neupuštění od uložení souhrnného trestu směřuje toliko proti přiměřenosti. resp. dostatečnosti uložené sankce. To ale není akceptovatelným dovolacím důvodem, byl-li obviněnému uložen takový druh a výměra trestu, který zákon připouští, jak tomu bylo i v tomto případě.

Námitku proti přiměřenosti uloženého trestu lze uplatnit pouze v odvolání, což obviněný učinil, ale krajský soud ji shledal nedůvodnou.
Dovolání Antonína Koleňáka proto NS odmítl.

(7 Tdo 428/2011) (ns, vm)