Že něco takového vznikne už moc nevěří ani Karel Donát ze Strakonic. „Autobusové nádraží ještě celkem jde, ale to vlakové bude za chvíli pro ostudu,“ poznamenal.

Až nyní přichází první hmatatelný krok. „Jsou vymezené pozemky, k jejichž odkoupení by mělo dojít,“ zmínil se ředitel ČSAD STTRANS Vladimír Warisch o čtvrtečních jednáních na ministerstvu dopravy a ředitelství Českých drah v Praze, kterých se zúčastnil spolu se strakonickým starostou Pavlem Vondrysem. O odkoupení má zastupitelstvo rozhodovat ve středu 15. června.

Pokud jde o vzhled společného terminálu pro vlaky a autobusy, moc jasno není. Jednání pokračují, nic zásadního ale dosud nepřinesla. Podle místostarosty Pavla Pavla vznikly postupně tři studie. „Nenechalo je ale dělat jen město, měly různé pořizovatele,“ podotkl. Radnice si například nechala v roce 2008 zpracovat ověřovací dopravně urbanistickou studii. Tento návrh řešil hlavně komunikace, směry pohybu pěších a podobně. Počítal i s ostrůvkem pro stání autobusů v prostoru, kde se dnes nachází market Billa.

Projekt Českých drah Živá nádraží, který umožňoval oživení nádražních budov s dalšími investory, skončil dřív než by se do něj Strakonice stačily zařadit.