Město uvažuje o koupi objektu bývalého internátu právě pro tyto účely. „Budovu bychom koupili za poměrně slušnou cenu, ale náklady na další investice jsou velké. Bez pomoci dotací bychom do toho jít nemohli,“ uvádí starosta Volyně Václav Valhoda.

Dům v současné době patří Jihočeskému kraji, který by ho městu pravděpodobně prodal za 920 000 korun. Cenu však ještě neschválil. Náklady, aby se objekt zabezpečil, jsou podle starosty odhadovány na milion korun. Bude třeba vyměnit střešní krytinu a první patro je vlhké a vyskytuje se tady plíseň.
Během posledního zastupitelstva města, kde se odkoupení domu projednávalo, zazněl i názor zřídit zde byty, což bylo hned zamítnuto s tím, že na takové úpravy, aby se v budově dalo bydlet, peníze nebudou. V podstatě jedinou myšlenkou tedy zůstává koupit objekt pro potřeby muzea. „Prostory pro depozitáře a dílny potřebujeme jako sůl. Výhoda konkrétně této budovy navíc je, že stojí hned v našem sousedství,“ zmiňuje vedoucí muzea Karel Skalický.

Jedná se o budovu starou, avšak není v tak špatném stavu, aby nebyla pro zmíněné účely využitelná. „Muzeum bude brzy tak jako tak potřebovat další budovu a tohle rozhodně vyjde levněji než například novostavba,“ dodává Skalický.

V nových prostorách by měl vzniknout depozitář, restaurátorské dílny, ale i expozice a jakýsi studijní depozitář lidového malovaného nábytku, který má muzeum ve svých sbírkách.