Podle slov místostarostky Ivany Říhové se bude jednat v úseku mezi ulicí Na Stráži a Hrnčířská o plochu od centrální křižovatky zhruba do úrovně proluky a bufetu Hradský. „Zhruba v této části se začíná náměstí zužovat. Směrem k radnici se nám tím otevře prostor a vznikne alespoň trochu dojem náměstí,“ vysvětlila. Z 42 parkovacích míst by se jejich počet měl snížit asi na polovinu. To vše ale nastane až po skončení rekonstrukce, tedy někdy v říjnu či listopadu.

Alespoň za takovou změnu je rád Petr Vrátek ze Strakonic. „Když jsem viděl náměstí prázdné, když se uklízelo, říkal jsem si, že takhle by mělo vypadat. Ta rekonstrukce úplně jinak vynikla, než když je plné aut,“ poznamenal.

Naznačení parkovacích míst podle mluvčí radnice Ireny Malotové zůstane, odstraňovaní by bylo nákladné. „Tam, kde se státní bude, měly by být parkovací pruhy natřeny penetrací a měly by být tudíž výraznější,“ doplnila.

Parkování na Velkém náměstí bylo od začátku příprav rekonstrukce zdrojem diskuzí. Zatímco zpočátku proti sobě stály dva přibližně stejně silné tábory, nyní začal převažovat názor parkovaní výrazně omezit.