Dnes je to objekt č. p. 55 ve Volyni.

Vlastníci: Karel Uhlík a Františka Uhlíková, Volyně.

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz