Knihovna anglické literatury, hodiny cizího jazyka už od první třídy, dramatický kroužek či speciální pedagog, který se věnuje dětem s poruchami učení. Nic z toho by si nemohla Základní škola v Cehnicích dovolit bez dotace. „Jsme moc malá škola, na takové věci zkrátka běžně peníze nejsou,“ potvrzuje ředitelka Jana Krohová.

Škola se zapojila do projektu EU peníze školám, který je vyhlášen z výzvy z evropského sociálního fondu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dostala 815 000 korun, které jsou rozdělené do dvou splátek. „Peníze se přidělují podle počtu žáků, ale aby nebyly malé školy znevýhodněné, dotace se skládá ze startovací částky plus peněz na žáka,“ vysvětluje ředitelka.

V rámci projektu vznikly takzvané šablony klíčových aktivit, podle kterých si školy vybírají, na co chtějí peníze čerpat. „My jsme si vybrali například šablonu čtenářské gramotnosti, jelikož v tomto směru cítíme u některých žáků nedostatky. Na druhém stupni jsme tak vytvořili dramatický kroužek a literární klub,“ zmiňuje Jana Krohová.

Další, co díky projektu ve škole vzniklo, je knihovnička anglické literatury. Tu pravidelně využívá Patricie Brousilová z deváté třídy. „Učím se anglicky od čtvrté třídy, baví mě to a ráda se učím nová slovíčka. Číst anglické knížky je pro mě výzva a nutí mě to učit se ještě víc. Jsem ráda, že tady mám tu možnost. Škoda, že už jsem v deváté třídě a dlouho si to neužiju,“ říká žákyně, která také navštěvuje druhou novinku – dramatický kroužek. „Je to hodně tvůrčí, baví mě to. Naučíme se tam správně vyjadřovat i se u toho zasmějeme,“ doplňuje.

Další šablonou, které škola využila, jsou přírodní vědy. Vznikl nový předmět zdravé tělo, který posiluje vztah dětí ke zdravému životnímu stylu. Také přibyla výuka cizího jazyka v první a druhé třídě. Co určitě stojí za zmínku, je, že od září pracuje ve škole speciální pedagog, který se věnuje dětem od 1. do 9. třídy se specifickými poruchami učení. „Za peníze můžeme nakupovat literaturu, slovníky či učební pomůcky. Nevolili jsme nákup počítačové techniky, spíš se snažíme posílit fond školních pomůcek a dovybavit školu tím, co opravdu žáci potřebují,“ konstatuje ředitelka Jana Krohová.

Ministerstvo školství vyhlásilo projekt pro všechny základní školy v České republice. Projekt končí v roce 2013, ale nově vzniklé hodiny a kroužky pojedou dál.