Jak jste se dostal k práci v SDH a jak dlouho už se v SDH Záchranáři Písek angažujete?
K působení v SDH jsem se dostal v šestnácti letech, kdy jsem nastoupil do soutěžního družstva mladých hasičů v SDH Jitex Písek, v SDH Záchranáři Písek jsem od jeho vzniku před dvěma lety.

Zažil jste během své práce u záchranářů něco pěkného nebo humorného, na co často vzpomínáte? Naopak, zažil jste něco smutného?
Smutná je každá mimořádná událost, každé zranění a každé neštěstí. Hezké je to, když lidem zvládneme včas a efektivně pomoci. A humorných historek je pár, ale jde spíš o takový ten typický „černý“ hasičský humor, kdy vás například při povodních na motorovém člunu předjíždí plovoucí trafika a podobně.

Proč si myslíte, že jste byl nominován na Křesadlo? Máte už nějaké podobné ceny?
Kromě poděkování za činnost ve sdružení hasičů mám poděkování od starosty města jako ostatní hasiči a záchranáři za povodně 2002. Velice si také vážím medaile za darování krve. Před několika lety jsem také dostal poděkování za záchranu života od města Písek. Osobně mě ale víc těší, když život zachrání někdo, koho jsem první pomoc učil. Jako mladí hasiči z Čimelic, kteří tak zachránili svého spolužáka.

Ve své práci se také snažíte naučit lidi poskytovat první pomoc. Mají o to zájem? Jaká je u nás zdravotnická gramotnost?
První pomoc šíříme po boku Českého červeného kříže, děláme mnoho přednášek a školení. Lidé většinou na ta, která nejsou povinná, nepřijdou. A to ani, pokud je přednáška zdarma.
Velmi se nám ale daří šířit první pomoc v zájmových skupinách, zejména pak mezi dobrovolnými hasiči. Oceňuji také přístup některých škol, ve kterých pravidelně přednášíme.

Co vám práce u SDH Záchranáři Písek dala do života? Změnil se váš pohled na svět a využil jste znalosti i ve svém soukromém životě, ne jen na různých cvičeních?
SDH Záchranáři Písek má za úkol především vzdělávání dobrovolných organizací. A právě zkušenosti ze cvičení a dalších akcí já a řada dalších využíváme při činnosti výjezdových jednotek hasičů měst a obcí. Ta písecká má kolem dvaceti výjezdů ročně, od dopravních nehod po boku HZS až po technické zásahy.
Avšak i v soukromém životě mimo službu jsem několikrát poskytoval první pomoc, nebo musel přivolat naše státní kolegy.
Mimo toho se snažíme se sborem pomáhat všude, kde je třeba. Pomáhat jak na kulturních a sportovních akcích, ale také jsme pomáhali při povodních na Liberecku, nebo jsme se podíleli na pátracích akcích po celé republice.