Jak byste popsali Velikonoce?
Jiří: Svátky jara. Drží se půst, barví se vajíčka, pomlázky. Jsou to křesťanské svátky a oslava Krista.
Josef: Velikonoce, to je barvení vajíček, pletení pomlázek, koledování a dobré jídlo.
Lucie: Lidé chodí do kostela, pletou se pomlázky a zdobí vajíčka.
Markéta: Chodí se řehtat, zdobí se vajíčka, pletou pomlázky. Kluci pak s nimi chodí vyšlupat holky.
Ondřej: Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus. Pletou se pomlázky, chodí se řehtat. A zdobí se vajíčka

Velikonoce patří mezi tradice. Co jsou podle vás tradice?
Jiří: To je dodržování zvyků.
Josef: Dodržování toho, co založili naši předkové.
Lucie: Zvyky, které lidé opakují, protože jim na jejich zachování záleží.
Markéta: Nevím, jak to říct, ale dodržování toho, co někdo založil už před mnoha lety.
Ondřej: Zvyky, co lidé opakují každý rok.

Dokázali byste vyjmenovat minimálně pět zvyků, které by šly označit za tradice?
Jiří: Vánoce, Velikonoce, svátek, narozeniny, Nový rok.
Josef: Velikonoce, Vánoce, Den matek, narozeniny, svátek a májka.
Lucie: Velikonoce, silvestr, Vánoce, narozeniny a svátek.
Markéta: Vánoce, Velikonoce, Nový rok, den dětí, májka.
Ondřej: Velikonoce, Vánoce, májka, silvestr a Dušičky.

Znáte nějaké zaniklé tradice?
Všichni: Ne.

Jak vážně podle vás berou dospělí lidé dodržování tradic? Vážně, povrchně, s úctou?
Jiří: Někdy až zbytečně moc vážně.
Josef: Mají k nim úctu a dodržují je.
Lucie: Dodržují je podle toho, jak se to naučili zase od svých rodičů.
Markéta: Nikdo nedodržuje všechny tradice.
Ondřej: Myslím, že je většinou dodržují.

Budou mít v budoucnu tradice význam i pro vás?
Všichni: Určitě. Budeme je předávat zase dál.

Jaká je vaše nejoblíbenější tradice a proč?
Jiří: Vánoce, protože jsme všichni pohromadě.
Josef: Velikonoce – jezdíme na návštěvu k příbuzným.
Lucie: Vánoce. Mám radost, když dám někomu dárek a jemu se líbí.
Markéta: Vánoce, protože nám babička napeče cukroví.
Ondřej: Nový rok – líbí se mi ohňostroj.

Anketa vznikla se souhlasem vedení školy.