První výstava ve vodňanském muzeu proběhla v únoru roku 1895. „Tehdy se svážely věci na saních a sešly se tady i předměty z okolních obcí. Hlavními pořadateli byli František Herites a Julius Zeyer,“ nastiňuje historii dnešní vedoucí Městského muzea a galerie ve Vodňanech Jitka Velková.

V roce 1904 pak město oficiálně založilo muzeum, které bylo tedy od svého počátku po celou dobu městské a vždy mělo některé ze svých prostor na radnici. Roku 1920 se muselo poprvé uzavřít, neboť se v jeho místnostech začali učit žáci rybářské školy. V roce 1938 se situace opakovala a do prostor muzea se nastěhovalo české gymnázium z Prachatic. „Tam, kde se dnes dělají vernisáže, se dříve maturovalo. Ještě dnes sem jezdí vzpomínat bývalí studenti,“ vypráví Velková.

Po válce se začaly hledat vhodné prostory pro muzeum a umístění stálé expozice. Město tedy uzavřelo smlouvu s židovskou obcí a roku 1958 zřídilo muzeum v budově bývalé synagogy, kde se nachází dodnes. „V šedesátých letech tady byla poprvé umístěna rybářská expozice, která je s přestávkami a obměnami k vidění stále, je to už naše tradice,“ pokračuje vedoucí muzea.

U vzniku městské galerie stojí vodňanský rodák Blahomír Žahour a jeho velkorysý dar městu. K vytvoření galerie roku 1967 věnoval 157 obrazů od 95 českých malířů převážně z přelomu 19. a 20. století. Sbírkový fond galerie hodně podporuje Nadace manželů Zdeňka a Marie Novákových, která existuje od roku 1992 a z níž se financuje nákup nových obrazů.

Pod Městské muzeum a galerii Vodňany dnes patří i místní infocentrum. „V infocentru děláme čtyři výstavy do roka. Tady se soustřeďujeme především na turistické, regionální a sběratelské výstavy,“ zmiňuje Jitka Velková.

Specifikem galerie jsou především výtvarné výstavy nejen současníků, ale i retrospektivní výstavy. Galerie disponuje většími výstavními prostory, tedy má z tohoto hlediska i více možností než muzeum. Městské muzeum je kvůli klimatickým podmínkám otevřeno pouze během sezony, tedy od 1. května do konce září. „Aspoň jednou ročně se tady snažíme udělat výstavu nějakého hodně mladého výtvarníka nejen z Vodňan, ale z celých jižních Čech. Výstavy v muzeu většinou nějak souvisí s muzejní prací,“ vysvětluje vedoucí.

Od sedmdsátých let muzeum a galerie pořádá pravidelné zimní přednášky. Mezi již tradiční akce patří například muzejní noc v synagoze, příležitostné koncerty i častá spolupráce s vodňanskými spolky a organizacemi. Společným programům s klubem vodňanských výtvarníků se poslední dobou velmi daří.

Nejúspěšnější výstavou uplynulých let stále zůstávají Keltové. Výstava byla jen jeden víkend, ale měla obrovskou návštěvnost. „Kdysi byla podobně úspěšná výstava patchworku,“ vzpomíná Jitka Velková. Do budoucna se chce soustředit na získání intraktivní výstavy.

Vodňanské muzeum vydává poměrně velké množství různých publikací, na které přispívají jednak granty a jednak zřizovatel muzea, tedy město.
Městské muzeum a galerie má řadu příznivců mezi občany Vodňan. „Podpora od lidí je moc příjmná, těší mě, že se zajímají o to, co tady děláme,“ konstatuje vedoucí. Co se týče rekonstrukcí, v současné době se jedná o zřízení depozitáře, který by muzeum potřebovalo.