„Přišla mi nabídka, zda bych neměla zájem o tuto značku. Ani minutu jsem neváhala. Mám trochu problém své výrobky někde nabízet, a tak jsem ráda, že mi takhle místní akční skupina pomůže s propagací. A navíc je značka jakýmsi symbolem toho, že se nejedná o žádný kýč,“ říká Daniela Hanušová, která vyrábí panenky v regionálních krojích a ráda by je nabízela například v infocentrech jako suvenýry.

Na projektu, který je finančně podpořen evropskými penězi, spolupracují místní akční skupiny Strakonicka, Vodňanska, Blatenska a Písecka. Podporuje výrobky širokého zaměření, mimo jiné výrobky ze dřeva, keramiky, historické sklo, ale i sazenice růží, med či kozí sýry.

O značku žádalo dohromady 41 uchazečů. „Důvodem, proč jsme některým značku neudělili, byla například nevyrovnanost sortimentu, kvalita zpracování či nejasný původ v regionu,“ vysvětlila koordinátorka projektu Iva Chládková.

Jelikož zájem o získání značky trvá, na červen se připravuje další zasedání certifikační komise. „Už teď máme dalších deset zájemců,“ pokračuje koordinátorka.

Projekt bude financován do dubna 2012, ale značka bude pokračovat i potom. „Připravujeme podání navazujícího projektu, který bude zaměřen na cestovní ruch a bude značku podporovat,“ dodává Chládková.

Slavnostní předání certifikátů pro výrobce proběhne 19. května v prostorách strakonického hradu při příležitosti konání Konference Jihočeský venkov 2011.