Město ohražené za velkopřevora Jana z Rožmberka mělo přibližně do sta domů.

S rozvojem řádového velkostatku zanikla služebná ves Žabokrky. Zato se rozrůstalo předměstí Bezděkov a to směrem k městskému hřbitovu.

V roce 1870 měly Strakonice 4586 obyvatel a třikrát tolik domů než v renesanci. Podsrp, odkud je město jako na dlani, byl drobnou osadou při poutním kostele (12 domů s osmdesáti lidmi).

S postavením železnice se Bezděkov začal hekticky rozvíjet, až obdržel nové jméno a statut města - Nové Strakonice. V té době měly staré Strakonice 367 popisných čísel a v nich bydlelo 5414 Strakoňáků.

Ondřej Fibich