Do dvou let by se Blatná mohla dočkat zahájení výstavby obchvatu. „Už čtyřicet let je průjezd městem veden ve směru od Písku a Plzně na Příbram ulicemi Čechova, Šilhova, Werichova a Sadová. Jde o komunikace uvnitř města. V současné době je vytížení uvedených komunikací neúnosné hlavně vzhledem ke kamionové dopravě, kdy jenom z podniku DURA jede kolem 100 kamionů denně,“ říká starosta Bohuslav Navrátil.

Proto před lety vznikla myšlenka obchvatu města od Bezdědovic směrem na výjezd od Blatné na Plzeň. Tento obchvat je pro Blatnou prioritní dopravní stavbou pro Jihočeský kraj, který je vlastníkem silnice II/173. „Tento obchvat odvede nejen kamionovou dopravu ven z města, ale i průjezd od Příbrami, kdy již nebude nutno projíždět vnitřním městem,“ pokračoval Navrátil.

Blatenské sice obchvat zajímá, ale zatím zůstávají v klidu. „Jasně, že doprava je hustší a silnice i domy trpí. Ale uvidíme, až se začne. Zatím je to jen na papíře,“ shodli se někteří.

Projekt je v podstatě hotov, nyní jde již jen o drobné úpravy. Vzhledem k finanční náročnosti dojde pravděpodobně k etapizaci stavby. V první etapě by výstavba začala od křižovatky Blatná – Hajany – Chlum směrem na rovinku silnice I/20, směr Blatná – Tchořovice, která by umožnila výjezd kamionů od výše uvedeného podniku.