Město si již delší dobu uvědomuje, že jeho rozvoj je závislý na možnostech bydlení. Tím je umožněn příchod nových občanů, mnohdy mladých rodin s dětmi.

Takto uvedl starosta Jiří Rod další vizi rozvoje Sedlice.

Letos v červnu a v červenci bude dokončena příprava základní technické vybavenosti (inženýrské sítě) pro dalších 17 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Vráž. Všechny pozemky mají zavedenou přípojku vody, kanalizační šachtu a postaven energetický pilíř „kapličku“ – který obsahuje přípojku elektrické energie a plynu.

„Ve druhé polovině roku chceme zahájit prodej uvedených pozemků. Cena byla zastupitelstvem města stanovena na 450 korun za metr čtvereční,“ pokračuje Rod.

Na svoji opravu čekají místní komunikace v Sedlici a v místních částech Němčicích a Holušicích. Tato investiční akce bude stát osm milionů korun, z čehož by 70 procent výdajů mělo být hrazeno z prostředků dotace.

Další nutnou investiční akcí města, která se připravuje, je celková rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních vod. „Většina potrubí je v havarijním stavu a jeho rekonstrukce je nevyhnutelná a nutná. Vzhledem k rozsahu akce bude její realizace závislá na tom, zda se podaří zabezpečit finanční prostředky z dotačních titulů. Pro Sedlici a její občany to bude značný zásah do běžného života, ale jiné řešení uvedeného problému není,“ přiblížil starosta.

Podobným problémem je vodovod v ulicích Nádražní a dolní části Zahradní, kde se díky nekvalitnímu provedení pokládky vedení stále opakují poruchy, které způsobují velké ztráty pitné vody. Při rekonstrukci kanalizace bude nutné uvedené úseky opravit, aby se odstranily časté poruchy a zbytečné náklady na provoz vodovodu.

Poslední částí inženýrských sítí jsou rozvody elektrické energie. Po dohodě s firmou spravující elektrické rozvody by měla být uskutečněna výměna současného vzdušného vedení za kabelové rozvody v ulicích Jeronýmova, Husova, Náměstí II, v části Palackého ulice a v Havlíčkově ulici.
Pokud se podaří zrealizovat uvedené akce, budou odstraněny překážky pro výstavbu a opravu chodníků. V současné době stav chodníků trápí řadu občanů, ale bez provedení výše uvedených oprav sítí, které vedou zcela nebo z části v tělese chodníků, bylo by nesmyslné chodníky budovat, opravovat a opatřovat je novými povrchy.

Další žádost byla vytvořena pro realizaci výstavby bezdrátového rozhlasu v Sedlici a jejích částech. Současný rozhlas je velice poruchový, není ve všech částech (v Němčicích) a není možné ho centrálně ovládat (v Mužeticích a Holušicích). Jeho oprava klasickým způsobem – drátovým vedením – by byla stavebně i finančně náročná. Nové řešení umožní informovat občany ve všech částech přímo z centrálního pultu umístěného na radnici. Pokud bude dotace z POV přidělena, bude realizována první etapa – centrální pult, rozhlas v částech Němčice, Mužetice, Holušice a v části nových rodinných domků v Sedlici v lokalitě Vráž.