Dva dny nato na chodbě ženu udeřil do obličeje tak, že spadla, a kopal do ní.

Předtím 15. září před barem vulgárně urážel manželku a její kamarádku a manželce hrozil, že ji zastřelí. Když na něho podala trestní oznámení, pan Milan ji nutil ke zpětvzetí souhlasu s jeho stíháním a ke změně výpovědi. Vyhrožoval jí, že jestli kvůli ní půjde sedět, tak to má spočítané, že má kamarády, kteří by ho pomstili, že si sežene devítku atd. Manželka pak 27. října vzala souhlas zpět.

K prvnímu incidentu pan Milan uvedl, že byl opilý a jednal ve vzteku nad tím, že se manželka odstěhovala k matce. Ani jí, ani jejímu otci prý ale nevyhrožoval.

Popřel, že ve druhém případě ženu bil, jen ji prý uchopil za vlasy. Nikdy ji nenutil ke zpětvzetí souhlasu s jeho stíháním. Ani v tom září jí a její známé nevyhrožoval.

Jeho manželka u soudu změnila prvotní výpověď a tvrdila, že jí obviněný onoho 9. listopadu nevyhrožoval. Rozpory v tvrzeních vysvětlila „osobními důvody“, které odmítla upřesnit. Incident potvrdil její otec s tím, že měl tehdy obavy o život a zdraví.

K incidentu z 11. listopadu žena u soudu řekla, že při vzájemném napadání zřejmě zakopla a upadla. Proč v přípravném řízení za přítomnosti obhájce líčila hrubosti a násilí, jakými se ji manžel snažil přimět k návratu do společného bytu, opět nevysvětlila.

Posléze prohlásila, že souhlas se stíháním manžela vzala zpět dobrovolně, nikdo ji k tomu nenutil. Tvrdila, že výpovědí proti němu v přípravném řízení se mu chtěla pomstít. Před barem prý vůbec nebyla, trestní oznámení prý podávala ze vzteku, že jí manžel chtěl vzít psa. Incident ale potvrdila druhá napadená.

Senát shledal výpověď poškozené před soudem nepravdivou a účelovou, a vyšel z jejích výpovědí v přípravném řízení. Musel ale akceptovat její zpětvzetí souhlasu se stíháním za nebezpečné vyhrožování vůči ní.

V ostatních bodech ale pana Milana uznal vinným: tedy přečiny nebezpečného vyhrožování jejímu otci, pokračujícího přečinu výtržnictví a zločinem vydírání spáchaným na svědkovi – to při vynucování zpětvzetí trestního oznámení po jeho manželce. Podle soudu ji tím odrazoval i od podání pravdivé svědecké výpovědi. Jeho stíhání pro tento delikt není podmíněno souhlasem poškozené osoby.

Soud přihlédl k tomu, že pan Milan byl opakovaně soudně trestán, například loni v květnu za násilí proti skupině obyvatelů na čtyři měsíce podmíněně a v červenci za nebezpečné vyhrožování na šest měsíců podmíněně. Co do škodlivosti jeho nových činů vzal v úvahu specifický konfliktní charakter jejich manželství a uložil obžalovanému trest na spodní hranici sazby – dva roky odnětí svobody do věznice s dozorem.

Obžalovaný se odvolal především proti kvalifikaci tvrzeného vydírání v přísnějším odstavci, tedy jako proti svědkovi, jehož měl nutit k nepravdivé výpovědi. Když manželka svůj souhlas se stíháním odvolávala, ještě v postavení svědka nebyla, byla jen poškozenou. Jeho stíhání pro tento skutek by proto po zpětvzetí souhlasu mělo být zastaveno, mínil obhájce.

Žalobce připomněl sjednocující stanovisko, že svědkem se stává osoba okamžikem, kdy získala poznatky o trestném činu, a ne až když je vyzvána k podání svědectví.

Poškozená jen opakovala, že s trestním stíháním manžela nesouhlasí. Ten pak poprosil soud o mírnější trest. Má zaměstnání, chtěl by manželce zajistit bydlení a živobytí. „Budu poctivě navštěvovat protialkoholní léčení, s manželkou se strašně milujeme, chceme založit rodinu,“ říkal.

Krajský soud ale jeho odvolání zamítl. Soud prvního stupně podle něj správně vyhodnotil jako pravdivou výpověď poškozené učiněnou před obhájcem předtím, než změnila postoj.

Panu Milanovi připomněl, že jeho agresivita podmíněná alkoholem gradovala přes dva uložené tresty. K obhajobě, že nešlo o vydírání svědka, soud přitakal názoru, že zákon chrání zpřísňujícím odstavcem sazby takovou osobu již předtím, než se jí dostane postavení svědka formálně. „Obžalovaný musel být při činu srozuměn, že se jeho manželka v této pozici ocitne,“ dodal.

Rozsudek tak nabyl právní moci. A pan Milan s paní poškozenou se v soudní síni ještě na delší dobu naposledy, a očividně upřímně, objali . . .