Dnes je to objekt č. p. 72 v ulici Bezděkovská ve Strakonicích.

Vlastník: Josef Staněk, Strakonice.

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz