Zemětřesení podobného rozsahu pro Českou republiku odborníci prakticky vylučují, přesto je temelínská elektrárna postavena tak, aby zemětřesení odolala.

„Seizmicita byla jedním z kritérií, která byla posuzována při výběru lokality pro elektrárnu. Hodnotila se v okolí vzdáleném až 300 kilometrů od elektrárny. Velkou část této oblasti tvoří Český masiv a Temelín se nachází na jeho nejstarší a nejpevnější části. Navíc je elektrárna projektována a postavena tak, aby stavby a systémy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti odolaly vnějším vlivům včetně zemětřesení,“ zdůraznil pro Deník mluvčí elektrárny Marek Sviták. Seiz〜mickou odolnost Temelína potvrdili v roce 2003 také odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Od roku 1991 je zemětřesná aktivita v okolí elektrárny nepřetržitě monitorována lokální seizmologickou sítí. Dosud byla zaregistrována velmi slabá mikrozemětřesení, která na provoz a bezpečnost elektrárny neměla vliv.

Ohledně možného komentáře k situaci v Japonsku byl Sviták zdrženlivý. „K dispozici máme pouze informace z médií. Na jejich základě je obtížné vzniklou situaci hodnotit,“ konstatoval Sviták. (win)