„Cílem bylo zabránit požívání alkoholu a užívání omamných a psychotropních látek nezletilými a mladistvými osobami,“ uvedla mluvčí policie Štěpánka Valentová.

Do akce se zapojilo okolo padesáti policistů, několik strážníků městské policie a pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Policisté se zaměřili na kontrolu dodržování povinností ze strany provozovatelů zařízení, které se týkají zákazu prodeje či podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let.

„Prověřili dvě desítky provozoven,“ uvedla Valentová. „Ze šedesáti osob, které zkontrolovali, mělo šest mladistvých pozitivní výsledek testu na měření alkoholu v dechu. Jednalo se o jednoho mladíka a pět dívek. Jedna z dívek měla více než jedno promile, ostatní podnapilí nadýchali okolo půl promile. Tito hříšníci skončili v rukou pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, kteří dále zajišťovali jejich předání do rukou zákonných zástupců.“

Protože případů, kdy právě mladiství požívají alkoholické nápoje či jiné omamné látky, neubývá, budou akce na území celého kraje pokračovat, dodala policejní mluvčí. (tor)