„Baví mě to, je to zábava. Navíc vím, že kdybych se s nějakým zraněným setkala, dokázala bych ho ošetřit,“ řekla dívka, která je velitelkou soutěžního družstva mladých zdravotníků.

Zdravotnický kroužek ZŠ Povážská podle jeho vedoucí Zdeňky Pletkové, jinak zástupkyně ředitele, sklízí v posledních zhruba šesti letech řadu úspěchů. „V roce 2004 jsme vyhráli republikové kolo záchranářské soutěže Dokaž, že umíš a první místo v krajském kole soutěže zdravotníků v Táboře,“ zmínila se pedagožka, která se zdravovědě věnovala už na svém předchozím působišti ve Volenicích a poté ji přinesla s sebou i na Povážskou.

Tradice zdravotnického kroužku už má ve škole svou návaznost, jedni přebírají štafetu od druhých. Ti nejstarší jsou dávno dospělí. Mnozí ale pokračují v práci s těmi menšími. Loňské vítězky ve starší kategorii například vedly ty mladší tak dobře, že jejich družstvo získalo vítězství v rámci okresu,“ dodala Zdeňka Pletková.

A co děti k záchranářství vlastně vede? Jednak s nimi ve škole začínají brzy. Uskutečňují se školní kola soutěže Mladý záchranář, kde už si své dovednosti mohou zkusit děti od třetí třídy. Letos by se v dubnu tato soutěž měla uskutečnit pro celou školu, ne jen pro součást Povážská, a to v prostorách místní hasičské stanice.

„A roli určitě hraje i to, že mají před sebou vidinu soutěže. Že se něco neučí jen tak, ale že to pak mohou někde předvést,“ doplnila vedoucí kroužku. Navíc v poslední době vždy vybírají skupinku, která spolu kamarádí, a stane se z nich dobrá parta.

Zdravotnický kroužek se schází obvykle jednou týdně. Před soutěžemi to bývá pochopitelně častěji, třeba i v ranních hodinách. „Zúčastňujeme se dvou soutěží – čistě zdravotnické a Dokaž, že umíš, kde se už i střílí, hází granátem či dělají uzly. Děti prostě musí dokázat, že jsou všestranné,“ popsala Zdeňka Pletková.

I běžná schůzka kroužku se mnohdy nese v soutěžním duchu. „Teď jsme si třeba udělali dlouhodobou soutěž v jednotlivcích v obvazové technice. Byl to třeba obvaz hlavy ze dvou obinadel, prakový obvaz nosu a podobně,“ dodala pedagožka.

Stavba nové školy na Povážské, a to že se děti odtud učí na Velkém náměstí a Lidické, se promítlo rovněž do činnosti kroužku. Mladší družstvo se zatím neschází, aby děti odpoledne často i za tmy nemusely chodit domů přes celé město.

Mnohé děti zůstávají oboru zdravotnictví věrné, i když odejdou ze základní školy. „Gábina Kapounová je vystudovaná zdravotní sestra a pokračuje na vysoké škole. A jsou tu samozřejmě i další,“ připomněla Zdeňka Pletková. Dál je to například Vlastimil Vlas, který před lety sám vedl děti a nyní je vystudovaný záchranář.

Velkou pomoc zdravotnickému kroužku poskytuje Klub civilní obrany, hasičský záchranný sbor i Policie ČR. Tyto instituce například zajistí rozhodčí, ceny pro školní kolo soutěže a podobně.