Dotace na ni jsou, čeká jen na konec rekonstrukce úpravny vody Hajská.

Podle informací Věry Samkové z odboru rozvoje radnice jsou předpokládané náklady 137 milionů korun. Z toho potvrzená dotace z Operačního programu životní prostředí dělá přes 88 milionů korun. „Začátek prací však závisí na tom, kdy na Hajské skončí zkušební provoz. Předběžně počítáme s realizací v letech 2012 a 2013,“ konstatovala. Jak uvedl investiční technik radnice Lukáš Srb, bude se jednat o kompletní rekonstrukci. „Tedy technické i stavební části,“ doplnil.

Vodárna Pracejovice, stejně jako celá vodohospodářská síť města, patří do správy Technických služeb Strakonice. Podle ředitele této společnosti v majetku města Ludvíka Němejce proteče denně touto úpravnou vody kolem tří tisíc kubíků vody. „Dodává Strakonicím zhruba třetinu vody. Její možnosti jsou ale větší. Je to klíčový zdroj,“ poznamenal.

Obyvatelce města Martině Valachovičové kvalita vody z kohoutku ve Strakonicích vyhovuje. „Piju vlastně jenom ji, balenou vodu nekupuji,“ řekla. Stejně jako mnozí další chce, aby to tak zůstalo.

Nyní jsou ve Strakonicích v plném proudu dvě jiné vodohospodářské akce. Jedna je již zmiňovaná rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hajská. Hotová má být v červnu, pak začne zkušební provoz. Ještě letos má skončit intenzifikace čistírny odpadních vod a stavba několika kanalizačních sběračů.