To nemůžou stihnout, prohlásila Vlasta Konečná ze Strakonic, když uslyšela datum 18. prosince, což má být oficiální konec prací na rekonstrukci centra v tomto roce. „Snad ještě mezi Hrnčířskou a Sokolovskou, tam už začíná dláždění. Ale směrem ke Hvězdě, tam to ulici zatím vůbec nepřipomíná,“ popsala.
O průběhu stavby informoval na úterním veřejném kontrolním dnu stavbyvedoucí Miroslav Vetíšek. Podle jeho slov jsou v současné době v ulici Lidická inženýrské sítě položené, jen v severní části ještě pokládá svůj kabel O2. Dochází k hutnění velkých ploch a přípravě pro pokládku konstrukčních vrstev. V úseku po ulici Sokolovská už začíná pokládka mozaiky „O víkendu by mělo být vše připraveno pro pokládku zádlažeb. Jsme zhruba ve schváleném harmonogramu,“ dodal.

Podle předpokladů měly skončit i práce na teplárenských rozvodech. Technický ředitel strakonické teplárny František Kutheil potvrdil, že montáž skončila 3. října. V úseku od ulice Sokolovská po křižovatku u Hvězdy došlo do předpokládaného 10. října k předání a 14. října začal zkušební provoz. „Všichni odběratelé na Velkém náměstí i v navazujících úsecích topí. Svou činnost jsme tam prakticky skončili,“ zdůraznil. Jediné, co zbývá, je vakuování potrubí, což zabere nanejvýš čtyři dny a mělo by se uskutečnit v nejbližší době.

Stavební dozor Pavel Rittenauer připomněl, že harmonogram schválený na konci srpna předpokládá ukončení prací 5. prosince. „To stále platí. Na to naváží přejímky a uzavírání dohody o předčasném užívání,“ poznamenal.

Miroslav Škrlant, který má na stavbě na starosti bezpečnost, připomněl, že i v této závěrečné fázi je třeba věnovat dostatek pozornosti zajištění koridorů pro chodce. „Průchod stavbou se mění podle průběhu prací. Je proto třeba více tlačit na to, aby tam zbytečně nezůstával materiál a podobně,“ naznačil možná úskalí.

Požadavky investora, kterým je město, se týkaly v podstatě jen dílčích záležitostí. Zbývá například doladit napojení zrekonstruované části na ulici Hrnčířská. Podle investičního technika radnice Oldřicha Švehly bude třeba rozhodnout až na místě, jak daný úsek dořešit.

Harmonogram prací:
Smluvně daný termín pro letošní část první etapy rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor je 18. prosince. Příští rok by měly práce znovu začít v květnu a trvat do listopadu. Do té doby budou hotové úseky v předčasném užívání. Stavba by měla projít kolaudací jako celek teprve až po jejím úplném dokončení.