Děti z Mateřské školy Drahonice ve čtvrtek 14. října poprvé spatřily dokončené dopravní hřiště v areálu zahrady školky. „Bylo to pro ně překvapení. Chtěli jsme, aby viděly dokončené hřiště až při slavnostním otevření,“ zmínila se ředitelka školky Jitka Tomanová.

Projekt byl realizován z grantového programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení a celkové náklady se vyšplhaly na 278 750 korun, z čehož osmdesát procent tvořila dotace a zbytek poskytla obec.

Hlavním cílem tohoto grantového programu je podpora dopravní výchovy dětí a mládeže na dopravních hřištích. „Dopravní výchova je nedílnou součástí našeho programu. Chceme vést děti k zodpovědnému chování na pozemních komunikacích a přispívat tak k vyšší bezpečnosti silničního provozu. V tom nám pomáhá i spolupráce s Policií České republiky, od které získáváme praktické znalosti,“ doplňuje ředitelka školky.

V rámci projektu byl mimo jiné obnoven asfaltový povrch dopravního hřiště, vybudovány chodníčky a parkoviště, zakresleno dopravní značení a nakoupeny dopravní značky, cyklistické helmy, dopravní kužely, tříkolky, koloběžky a další.

Souběžně s realizací hřiště proběhla i renovace zahrady z grantového programu Jihočeského kraje, kdy byl nejen upraven vzhled, ale i nakoupeny nové herní prvky či vysázeny ovocné stromy a okrasné keře.