Případ incidentu v Horní Vltavici 11. července 2006 se vrátil Krajskému soudu v Č. Budějovicích.

Kritického dne kolem 21. hodiny bodl nájemce kempu Jaroslav Mach nožem do srdce 29letého hosta. Způsobil mu poranění srdce a trvalé následky.
Události předcházela hádka aktérů. Později se poškozený do kempu vrátil, prý kvůli „vyvádějícímu“ Machovi. U recepce se muži začali strkat. Mach tvrdí, že ho host chtěl napadnout. Zdvihl ruce k obraně, přičemž neví, jak vyňal nůž z pouzdra za kalhotami, ani jak uvolnil čepel. Snažil se podnapilého muže od sebe odtlačit a on se mu asi při natáčení se k úderu na nůž namáčkl …

Dle znalce lékaře by byl průnik nože do hrudníku za popsaných okolností – při pevném držení v nehybné ruce a při rotaci těla naklánějícího se k úderu – možný.

Poškozený tvrdil, že stáli proti sobě, on s rukama v kapsách, načež prý Mach „z ničehož nic“ vytáhl nůž.

Rána zasáhla srdce.

V srpnu 2007 krajský soud Macha zprostil původní obžaloby z pokusu vraždy s tím, že jeho skutek není trestným činem, ale nutnou obranou.
Útoku o hlavu vyššího a výrazně těžšího muže čelil s nožem v ruce, ale použil jej spíš k zastrašení agresora než k útoku ostřím přímo proti tělu. Nevybočil tak z nutné obrany.

Vrchní soud ale v říjnu 2007 rozsudek zrušil. Věc kraji vrátil s názorem, že jednání obviněného tak, jak je líčeno, nemůže být posouzeno jako nutná obrana.

Při dalším dokazování lékař trval na svém závěru o možnému mechanismu zranění.

Psychiatr a psycholog se shodli, že Machův motiv k návratu do kempu byl zlobný, hněvný, namířený proti osobám nevítaným v jeho teritoriu, chtěl to „dořešit“, ale vyústění konfliktu bylo z jeho strany zkratkovitým, neplánovaným jednáním.

Obhájce se soustředil na „zlomky sekund, které předcházely vytažení nože z pouzdra a jeho vniknutí do těla poškozeného“. U obžalovaného prý nešlo o jednání rozumově ovlivnitelné, ale o podvědomou reakci na bezprostřední hrozbu útoku.

Podmíněný trest?

Krajský soud poté v lednu 2008 uznal Macha vinným úmyslným ublížením na zdraví. Uzavřel, že poškozený proti obžalovanému vykročil s napřaženou pěstí v úmyslu ho udeřit. Mach zareagoval vytažením nože z pouzdra u pasu. Držel jej tečně plochou stranou k útočníkově hrudi a v obranném úmyslu prudce vystrčil ruce proti útočníkovi. Ke zranění došlo v důsledku pohybu H. s napřaženou pěstí k obviněnému.

Obviněný se nožem snažil v poškozeném jen vzbudit respekt.

Soud poukázal na to, že po bodnutí Mach okamžitě jednání zanechal. Ihned zavolal záchranku a zraněnému poskytl účinnou první pomoc.

Uložil obžalovanému 18 měsíců podmíněně na dva a půl roku. „Bránil se útoku, ale dle názoru Vrchního soudu nepřiměřeně,“ řekl předseda senátu Daniel Prouza. Také jeho významná pomoc zraněnému po činu nesvědčí tomu, že by byl veden úmyslem způsobit mu těžkou újmu.

Vrchní soud v dubnu 2008 k odvolání státního zástupce a poškozeného rozsudek opět zrušil a tentokrát rozhodl sám – Machovi uložil za úmyslné způsobení těžké újmy nepodmíněný trest tři a půl roku do věznice s dozorem. Povinnost náhrady škody zvýšil na původně požadované částky.
Nejednal prý bez vědomého volního záměru. Otevření pouzdra, vytažení nože je prý velice netypickým pohybem, který vyžaduje relativně dobrou koordinaci.

Poté s vědomím otevřeného nože zjevně nebezpečného vytrčil ruce proti hrudi poškozeného. „I jen zcela průměrně vzdělaný a inteligentní jedinec ví, že v hrudi se nacházejí životně důležité orgány a že při bodnutí nožem do těchto míst mohou vzniknout přinejmenším závažné zdravotní komplikace,“ řekl VS.

Uzavřel, že použití nože vůči neozbrojenému pachateli, který se napřáhne pěstí, je zcela zjevně nepřiměřený způsob obrany.

Trvá na nevině

Obžalovaný v dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS) opakoval, že se snažil odvrátit trvající útok poškozeného.

Uvedl, že původně si chtěl s hostem H. jen „vyříkat“ jeho problémové jednání v kempu. Pak byl zaskočen vývojem konfliktu, který přešel do fáze fyzického napadení ze strany poškozeného. Jeho jednání se lekl a jednal ve strachu, ve snaze odvrátit útok. Šlo o nutnou obranu.

Namítl, že přiměřenost zvoleného způsobu obrany je třeba posuzovat z hlediska obráncova vnímání hrozby. Poukazoval na to, že poškozený byl o více než 20 cm vyšší, podstatně robustnější a že byl pod vlivem alkoholu. Objektivně mohl obžalovanému způsobit závažná zranění i bez použití jakékoli zbraně.

Obviněný byl fyzickým napadením zaskočen, nemohl se předem připravit. Tomu odpovídalo i zkratkovité jednání v úmyslu co nejefektivněji odvrátit trvající útok. Šlo o zcela přirozený projev tísně v bezprostředním napadení.

NS poté v únoru 2009 rozsudek Vrchního soudu zrušil a věc vrátil do Prahy, která v novém projednání mj. po slyšení poškozeného a soudního znalce všechna odvolání zamítla. Machovi tak zůstala 18měsíční podmínka z ledna 2008.

Ten ale, nadále přesvědčený o tom, že jednal v nutné obraně, znovu podal dovolání, které NS letos v březnu opět vyslyšel a zrušil tentokrát i rozsudek soudu prvního stupně.

Protože v Č. Budějovicích se mezitím změnilo složení senátu, který věc původně posuzoval, začal se jí zabývat soud v jiném složení za předsednictví Mgr. Ondřeje Vítů.

Státní zástupkyně trvá na provedení celého hlavního líčení. Senát proto vyslechl znovu Macha a znovu slyšel soudního znalce, který opět potvrdil, že obžalovaným naznačovaná rotace těla poškozeného proti tečně přiloženému noži k hrudníku při nápřahu poškozeného k ráně mohla způsobit zjištěný bodný kanál. „Stejné poranění by ovšem vzniklo i při aktivně vedené bodné ráně proti tělu,“ řekl znalec na dotaz soudu.

Státní zástupkyně bude chtít znovu slyšet i klíčové svědky. Zmocněnec poškozeného ale včera doložil lékařským potvrzením, že účast jeho mandanta u hlavního líčení ze zdravotních důvodů nepřichází v úvahu.

Soud poté odročil.