Čtveřice mladíků, kteří počátkem dubna tropili v ulicích Písku nepřístojnosti po hokejovém utkání, se pověsti výtržníků nezbavili ani po středečním rozsudku 22. záříu Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Dne 5. dubna večer po utkání Písku s Jindřichovým Hradcem kráčeli třídou Národní svobody nedaleko zimního stadionu.

„Čtveřice mladíků šla po chodníku i po ulici se zapálenými pochodněmi a tropila výtržnost,“ shodli se včera u soudu svědkové, kterými byli příslušníci pořádkové jednotky z písecké policie.

„Bouchali do aut, popelnic a výloh a vykřikovali hokejová hesla, jako např. Smrt Vajgaru! Protože jsme zajišťovali pořádek a chtěli, aby byla silnice průjezdná, zastavili jsme je a upozornili, že narušují veřejný pořádek.“

Mladíci se začali bránit, že je prý demokracie, a jeden dokonce vyhrožoval, že si to nenechá líbit a bude si stěžovat. Policisté z pořádkové jednotky si čtveřici natočili na video. Mají k tomu oprávnění, pokud natáčení vyhodnotí za potřebné.

„Jeden dva týdny před událostí se totiž poprali fanoušci přímo na stadionu, a protože jsme mezi čtveřicí mladíků identifikovali jednoho z účastníků nedávné potyčky, natočili jsme ty další kvůli možné identifikaci,“ pokračují policisté.

„Všiml jsem si sice, že měli transparent, na kterém bylo napsáno něco ve smyslu Svobodu politický vězňům, ale žádná podobná hesla neprovolávali, jenom ta hokejová,“ uvedl jeden policista.

„Napomenuli jsme je a odjeli zajišťovat veřejný pořádek po ukončení hokejového utkání.“

Jeden z mladíků Matěj V. pak žaloval krajskou policii, že rozpuštění jejich poklidného shromáždění bylo nezákonné. Sešli se prý proto, aby demonstrovali za svobodu politických vězňů.

Soud vycházel z jejich výpovědí i z výpovědí svědků, stejně jako z policejní nahrávky části zákroku.

„Mladíci neprojevovali své politické názory, ale chovali se jako sportovní fanoušci,“ uvedla u soudu pověřená pracovnice žalovaného Radka Paulová z jihočeského ředitelství Policie ČR. „Žalobce nebyl zkrácen na svých právech, protože policisté nevydali rozhodnutí o rozpuštění shromáždění.“
O politické shromáždění se nejednalo. Z toho vycházela i předsedkyně senátu Věra Balejová.„Žaloba Matěje V. se zamítá. Nešlo o politické shromáždění, o projev shromažďovacího práva, ale o narušení veřejného pořádku, takže nebylo zasaženo do žalobcových práv. Zásah policistů byl v zájmu zajištění veřejného pořádku po hokeji.“

Žalobce musí uhradit náklady, do 14 dnů se může obrátit s kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. (Ve spolupráci s Vladimírem Majerem.)