Kupující si jen musí sáhnout hlouběji do kapes, protože vše, co prospívá zdraví, něco stojí. Principy určování, co je bio, vysvětluje Jan Gallas, vedoucí oddělení ekologického zemědělství na ministerstvu zemědělství.

Jak jednoduše charakterizujete, co jsou biopotraviny?
Ekologické zemědělství je tradiční způsob hospodaření a obdělávání půdy s využitím moderních poznatků a technologií. V ekologickém zemědělství je zakázáno používat chemická hnojiva a chemické látky na ochranu rostlin, taktéž používání antibiotik a řady dalších léků, kromě zcela výjimečných případů, je u zvířat zakázáno.
Upřednostňují se tradiční mechanické postupy obdělávání, zúrodňování a ochrany půdy i rostlin, přirozená plemenitba a přirozená podpora imunity zvířat i rostlin. Biopotraviny proto neobsahují rezidua neboli pozůstatky těchto látek, které se při konzumaci běžných potravin v těle hromadí. Biopotraviny mají díky přírodním postupům vlastní chuť a vůni, která není vylepšená různými dochucovadly a náhražkami. Mnoho v potravinářství běžně používaných látek je v bioprodukci zakázaných.

Kdo rozhoduje o tom, co patří nebo už nepatří mezi biopotraviny?
Za administrativu ekologického zemědělství odpovídá příslušné oddělení Ministerstva zemědělství ČR. Každý ekologický zemědělec, podnikatel nebo výrobce potravin či krmiv je minimálně jednou za rok zkontrolován jednou z kontrolních organizací, které ministerstvo kontrolami pověřilo. Ministerstvo navíc dohlíží na správnost a pečlivost těchto kontrol. Pokud při kontrole není zjištěno porušení pravidel ekologického zemědělství, vydá kontrolní organizace časově omezený certifikát Bio, který opravňuje daný subjekt označovat své výrobky jako Bioprodukt a umístit na něj národní i evropské Bio logo. Na požádání musí každý, kdo bio〜produkt uvádí na trh, být schopen certifikát předložit.

Dělá vaše ministerstvo nějaké akce, kterými propaguje biopotraviny?
Ano, za všechny je možné například jmenovat „Září – měsíc biopotravin“, nyní běžící projekt „Bio do škol“ nebo série odborných seminářů které pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Biovýrobky jsou obecně dražší než nebio. Je to trvalý trend, nebo očekáváte snižování cen?
V některých případech je to otázka nabídky a poptávky, protože nedostatkové zboží je vždy dražší. Obecně se ale vyšší cena biopotravin odvíjí od vyšších nákladů na jejich výrobu.