Nálezy ze střední doby kamenné až 12. století. To podle předběžných archeologických zkoumání skrývá pod povrchem pískovna u Čavyně. „Objevili jsme sídliště, která budeme zkoumat, ale až za čas. Zatím jsme dělali jen předběžná zjištění, povrchové sběry a zkryli jen část oblasti, kde jsme ovšem nic nenašli a kde může těžba začít,“ informuje vedoucí archeologické skupiny Archaia o.p.s. Jih Český Krumlov Jan Michálek.

S archeologickým výzkumem zde začali začátkem června. Nyní je první etapa ukončena. „Asi za rok, až bude třeba těžbu posunout dál, se k Čavyni vrátíme a začneme prozkoumávat další část,“ pokračuje archeolog. Podle jeho slov spolupracují s těžařskou firmou a snaží se práce nijak nazdržovat.

Podle zástupce těžební organizace Miroslava Mužíka může případný archeologický nález těžbu ohrozit či pozastavit. „Právě proto jsme začali s vykopávkami s předstihem,“ vysvětluje.

Momentálně na místě probíhají skrývky ornice a byla zahájena stavba sociálně – technického zázemí a přístupové komunikace k pískovně. „Samotná těžba zatím nezačala, to až po kolaudaci sociálně – technického zázemí a komunikací,“ zmínil se Mužík. Dobu do začátku těžby odhaduje na dva měsíce. „Když půjde vše, jak má, v září či říjnu bychom mohli začít těžit,“ dodává.

Předpokládaná doba těžby na Čavyni je deset let. Poté by zde mělo vzniknout jezírko, které by město využilo jako rekreační středisko.