Ve Vodňanech žije podle odhadů Občanského sdružení Prevent Strakonice okolo 20 až 30 nitrožilních uživatelů drog, z nichž téměř 80 procent bere pervitin. Uvedl to za sdružení Kamil Podzimek. „Malá města jako Vodňany jsou specifická v tom, že se tady lidé bojí, aby je někdo neviděl a nezjistil, že berou drogy. Například stříkačky si raději vymění v Českých Budějovicích než u nás,“ dodal.

Možná i proto přidělilo město sdružení finanční příspěvek ve výši 20 000 korun na projekt terénní sociální práce. „Snažíme se především snižovat a eliminovat rizika spojená s užíváním drog, což v praxi znamená zamezit šíření infekčních chorob mezi uživateli drog, ale i mezi populaci, která nemá s drogami nic společného. Dalším cílem je pochopitelně vést klienta k jakékoliv změně,“ říká Kamil Podzimek. Sdružení navštěvuje i školy či nízkoprahová centra a informuje děti o nebezpečí drog a infekcí.

„Během posledního roku jsme jenom ve Vodňanech oslovili 121 mladých lidí a téměř osmdesát procent z nich přiznalo, že jsou uživateli marihuany,“ zmiňuje terénní pracovník.

Podle námi dotázaných lidí je nejdůležitější, co se týká prevence, osobní kontakt s člověkem, který si závislostí prošel a dokázal se z ní dostat. „Brožurky jsou podle mě zbytečné. Vím od svých dětí, že k nim na školu vždy přišel nějaký člověk, který si závislostí sám prošel a debatoval s nimi. V současné době jsou drogy velkým fenoménem,“ říká Ivana Šímová ze Strakonic.

Zajímavé porovnání je v číslech mapujících výměnu použitých stříkaček. Zatímco například v Blatné to dělá 2500 kusů, ve více než třikrát větších Strakonicích to bylo pouze 80. Vliv má pravděpodobně fakt, že ve Strakonicích existuje kontaktní centrum, kde stříkačky také mění.