Děti s tím ale problém nemají. „Na naší škole se mi líbí. Chodím sem od první třídy a nikdy mě nenapadlo, že bych raději chodil někam do města. Tady jsme skvělá parta, všichni se dobře známe, to asi ve městě úplně není,“ říká čtrnáctiletý Dušan Svoboda z 8. třídy, který má ve škole nejraději literaturu, dějepis a fyziku.

Pracovní kolektiv

Na škole pracuje 12 učitelů, vychovatelka školní družiny, osobní asistent a asistent pedagoga. V budově školy je i mateřská škola, která má momentálně 27 dětí a dvě učitelky, školní jídelna a školní družina.

Provoz školní družiny je zajištěn podle dopravních spojení žáků a podle potřeby je určena i žákům druhého stupně. V odpoledních hodinách je žákům přístupný internetový klub, vybavená keramická dílna, sportovní areál nebo různé zájmové kroužky.

Odměna za aktivitu

Základní škola Cehnice pořádá pro děti pravidelně zajímavé akce. Za zmínku stojí například celoroční soutěž o nejaktivnějšího žáka. Odměnou pro ty nejlepší je pak červnový výlet. Pravidelně jezdí škola na lyžařský výlet na Kvildu a pro první stupeň je zde Lyžáček.

Další akcí je školní pololetní ples, kde jsou stužkováni absolventi, tedy deváťáci. „Jaro děti vítají vynášením Morany a velikonoční výstavou svých výrobků a na konci roku nesmí tradičně chybět vánoční besídka,“ uvedla ředitelka Jana Krohová. Škola spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel školy, které připravuje například Velikonočního zajíčka nebo výstavu hnětýnek.

Úspěchem žáků ZŠ Cehnice je umístění na 4. a 5. místě v okrese na olympiádě v němčině a 4.– 5. místo na olympiádě v angličtině.

Úspěchy na kole

Dlouhodobě mají dobré výsledky i v cyklistických soutěžích. „Nejprve nás čeká školní kolo, pak okresní a když budeme dobří, tak i krajské,“ říká učitelka Liliana Sejrková, která s dětmi na soutěže trénuje. V krajském kole už byli starší žáci druzí a mladší dokonce vyhráli. Pravidelně školu v těchto soutěžích reprezentují Matěj Sirotek a Olga Mondeková z 8. třídy. „Doufáme, že pojedeme soutěžit i letos. Těšíme se na to,“ tvrdí souhlasně.

Škola nyní koupila dětem dvě nová kola, aby měly co nejlepší podmínky pro trénink a opět cehnickou základku reprezentovaly co nejlépe.