Jak dlouho se věnujete historii?
Musím říct, že prakticky od dětství. Můj otec měl vždy ohromný přehled v historii, všechno si pamatoval, tak to máme asi v rodině.

Jaká oblast z dějin vás nejvíce zajímá?
V mládí mě hodně zajímala husitská doba, Rakousko – Uhersko, II. světová válka. Když jsem pak přišel do Strakonic, začal jsem se zajímat o okolí, o bitvu u Sudoměře, o Štěkeň a posléze o Karla Klostermanna.

Jste také kronikář městyse Štěkeň. Co taková práce obnáší?
Já hodně čerpám ze starých knížek o historii Štěkně. Jedním z těch, na které navazuji, je František Jílek, který býval také kronikářem Štěkně. Napsal Dějiny městyse Štěkně nad Otavou, kde je sepsáno vše od počátků Štěkně. Poté byl kronikářem Josef Šíp, který píše kroniku dodnes a se kterým spolupracuji. Píše ji ručně geometrickou šablonkou, což už není tak běžné. Já zapisuji vše do počítače a snažím se dokumentovat veškeré dění moderním způsobem, to znamená, že i fotím a točím. Dříve kronikáři psali i takové statistiky, což už dnes vede obec.

Co se vám podařilo zjistit nejzajímavějšího o Karlu Klostermannovi?
To je těžké, je toho víc. Zajímavé například je, že jeho matka byla na vychování v Praze u Anglických panen. U těch, u kterých on v roce 1923 zemřel. Další zajímavostí je i objevení spojitosti fary ve Štěkni s Vendelínem Zbonkem z Vlachova Březí, což byl dobrotivý páter, kterého Klostermann zvěčnil v románu Ecce Homo.

Která místa na Strakonicku jsou s ním nejvíce spojena?
Tak samozřejmě je to Štěkeň. Zde je Klostermannova stezka, která už je trvale v turistických mapách. Ve Štěkni je památný pokoj Karla Klostermanna na zámku, památný dub v parku nebo Institut Karla Klostermanna na faře. Další místa s ním spjatá jsou například Čejetice, Volyně, Tažovice, Nové Kestřany, Katovice nebo samotné Strakonice. Odtud pocházela jeho prababička z matčiny strany.

Proč jste se začal zajímat zrovna o Karla Klostermanna? Čím vás tak zaujal?
Já jsem se v prvé řadě začal zajímat o Štěkeň, kde mám příbuzné a poznal jsem tam svou manželku. Až poté jsem se více zaměřil na Karla Klostermanna, který je se Štěkní spojen. Líbí se mi jeho tvorba, jeho filozofický pohled na přírodu, život, na lidi a na víru.