Již proslulý archeolog Bedřich Dubský uvažoval o kamenech usazených v krajině kolem Otavy. Vždyť z hradišt je tu vytvořen celý strážný a obranný systém.

Devět králů

Také mohyly, osady i kultovní místa doplňují dávný obraz našeho domova. Víme také, že boj o moc je trvalou součástí lidské civilizace. Z těchto mýtických časů se zachovala podivuhodná pověst od Libětic: „Kdysi dávno se pod horou Vůstrá sešlo devět vojevůdců, aby rokovali o válce i míru. Seděli při tom v kruhu, každý měl svůj kamenný trůn. Když se uradili a okolní zem si rozdělili, zůstalo tam po nich na louce devět kamenů. Od té doby zde lidé říkali U devíti králů.“

Ještě v roce 1866 pod Vůstrou tento kromlech stál. Sedlák, kterému pozemek patřil, však kameny vykopal a poskládal podél cesty do Libětic. Archeolog Ludikar nám o tom zanechal svědectví v podobě náčrtu. Pak se na vše zapomnělo, jenže stále přicházeli zájemci a po dalších 150 letech se snažili místo identifikovat. Ba, i mistr Kozák se tu psychotronicky pořádně sekl.

Had s korunkou

Teprve zajímavá pověst pomohla místo lokalizovat, neboť lidé pracující v přírodě si místa pojmenovávali, aby se v krajině vyznali a cítili se v ní lépe: „Syn sedláka Smoly z Libětic pásl pod Vůstrou. U lesa byla studánka, které se odedávna říkalo U devíti králů. Když se jednou z ní chtěl Jakub napít, spatřil ve vodě plavat hada s korunkou na hlavě. Večer o tom vyprávěl v hospodě a jeden moudrý soused mu poradil, jak může korunku získat. Když Jakub Smolů zase pásl u studánky, vytáhl zpod košile bílý šátek a rozprostřel jej vedle. Bylo právě poledne a had se připlazil k vodě. Jak spatřil šátek, shodil na něj svou korunku a vklouzl do vody. Pasák na nic nečekal, popadl klenot a letěl domů.

To se ví, že had jej pronásledoval až do vsi. Teprve když mladík za sebou zabouchl domovní vrata, byl v bezpečí. Had do nich vrazil a na tři kusy se rozrazil. Druhý den se vydal Jakub za němčickým pánem a korunku mu odevzdal. Šlechtic mu za odměnu postavil u Vůstré chalupu a přidal i pole V pasece. Od té doby se samotě říká Pasečná.“

A tak, když si uděláme jarní výlet kolem Vůstré, můžeme si představovat všechny ty dávné děje, které oživovaly krajinu nad řekou Volyňkou. Dva kameny od Devíti králů se nám zachovaly při pověstné studánce. Žel, ta je dnes zasutá a jen podzemní pramen dobrému proutkaři napoví místo, kde se kdysi koupával hadí král.

(Z trilogie Prácheňský poklad)

Autor: Ondřej Fibich