Dokud byla Vlasta Marešová (80) zdravá, žila na samotě ve Strašíně na Šumavě. Jenže potom přišly zdravotní potíže a jí nezbylo nic jiného, než hledat nový domov. Domov, kde by nebyla odkázána jen sama na sebe. Před šesti lety přišla do Domu s pečovatelskou službou v Sedlici. Jak sama říká, kromě drobných maličkostí se jí tu žije dobře a klidně.

„Víte, mám oba kyčelní klouby umělé, takže už bych na své samotě mohla žít jen těžko. Místo v Sedlici mi našla dcera, která bydlí v nedalekých Škvořeticích. Často se vídáme,“ řekla.

Obec nechala v roce 2003 původní dva objekty – kovárnu a pekařství – zrekonstruovat do jednoho objektu. „Přesnější je, že šlo o rekonstrukci a přístavbu. Vznikl tak dvoupatrový dům s pečovatelskou službou,“ řekl starosta František Kopáček. V každém patře vzniklo šest bytů, jeden z nich byl určen pro manžele. Loni tady přibyly další dva byty. Celkové náklady se pohybovaly kolem deseti milionů korun.

Objekt spravuje obec, která tady jako pečovatelku na poloviční úvazek zaměstnává Hanu Pelouchovou. „Někteří lidé si vaří sami, jiným vozíme obědy. Když potřebují, zajistím jim nákup,“ přiblížila svoji práci.

Velkou výhodou je park, ve kterém dům s pečovatelskou službou sídlí. Vlasta Marešová i ostatní si tam zajdou rádi posedět. „Je to tam hezké a upravené. Dobře se mi tam odpočívá,“ doplnila.

Pokud by něco mohla změnit, uvítala by hodiny na měření spotřeby plynu. „Někdo šetří, někdo ne. Ale už to prý dodělat nejde, což je velká škoda. Člověk by měl vědět, kolik spotřebuje a podle toho platit. Vždyť to není levná věc,“ vysvětlila svůj názor.

V domě je k dispozici společenská místnost, občas sem zajdou děti ze základní nebo mateřské školy, aby stařečkům zpříjemnily den hezkou písničkou nebo básničkou.

Měsíčně vyjde nájemníky bydlení včetně služeb a energií od tří do čtyř tisíc korun.