Letošní ročníky devátých tříd jsou obecně slabší než předešlé. „Dětí je čím dál méně. Oproti loňsku máme zase o něco méně přihlášek. Přesněji 128,“ uvedla zástupkyně ředitele Milena Pavlíková za Gymnázium Strakonice. Škola bude přijímat 90 dětí do třech tříd. Loni se i tady poprvé upustilo od přijímacích zkoušek. Studenti se přijímají na základě prospěchu z devíti základních předmětů za poslední tři pololetí. „Škola, která dělá přijímačky, se znevýhodňuje,“ míní zástupkyně.

Příjímací zkoušky už na Strakonicku nedělá téměř žádná škola. Jedinou výjimkou zůstává Střední průmyslová škola Volyně, kde se přijímacím zkouškám z matematiky nevyhnou žáci, kteří měli na vysvědčení čtyřku. „Děti, které neměly čtyřku na vysvědčení, budou přijímány jen podle průměru na základní škole,“ upřesňuje ředitel školy Jiří Homolka. Počet došlých přihlášek je stejný jako loni, 177. „Letos je méně dětí. Zatím nedokáže nikdo odhadnout, kolik si podaly přihlášek a kolik jich nakonec nastoupí,“ potvrzuje ředitel slova většiny zástupců škol.

Podle základních škol není letos pro děti takový problém dostat se na střední školu. „Převážná většina dětí má podanou přihlášku na střední školu, jen minimum na učiliště. Střední školy mají nedostatek dětí, tak mají celkem velkou pravděpodobnost, že se dostanou, kam budou chtít,“ míní Zdeněk Kadlec, zástupce pro 2. ročník Základní školy Dukelská. V devátých třídách mají celkem 83 žáků, každý si podává tři přihlášky. O konečném přijetí žáků na střední školy se rozhodne do 22. dubna.

Jako jediná ze třídy bude dělat přijímací zkoušky Lenka Brožáková z 9. třídy Základní školy Povážská. „Bydlím ve Strakonicích, ale budeme se stěhovat do Prahy. Hlásím se tam na gymnázium, kde vyžadují přijímací zkoušky. Se svým průměrem bych se tady dostala asi kamkoli, tak mě mrzí, že musím dělat přijímačky,“ říká deváťačka a dodává, že jí nezbyde nic jiného, než se pokusit učivo oživit a připravit se co nejlépe na zkoušky.

Na Střední škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Volyně letos otevírají pět tříd po třiceti žácích, čtyři obory maturitní a jeden s výučním listem. „Máme o osm procent méně přihlášek než loni, což není až takový pokles vzhledem k tomu, jak je málo dětí. O tři obory s maturitou je větší zájem, ale přírodovědné lyceum a obor cukrář naplněny nejsou a už teď víme, že budeme vyhlašovat další výběrové řízení,“ informuje ředitelka školy Eva Klasová.

I tady se uchazeči hodnotí podle prospěchu na základní škole, především pak v důležitých předmětech, jako je český jazyk a matematika, popřípadě podle účasti na olympiádách.

Na Gymnáziu Vodňany kladou kromě celkového prospěchu velký důraz na cizí jazyky. „Žáků z devátách tříd přijmeme pouze patnáct, přihlášek máme asi dvojnásobek,“ zmiňuje se ředitel školy Martin Schacherl a současně potvrzuje, že i tady pociťují pokles počtu dětí. Přijímací zkoušky už se na vodňanském gymnáziu nedělají třetím rokem.

Strakonická Euroškola má stále volná místa. „Zatím máme okolo padesáti přihlášek, což jsou dvě naplněné třídy. Ještě jednu bychom mohli otevřít,“ uvádí ředitel Petr Hrnčíř. Přijímací zkoušky se zde také nedělají. Škola, jelikož je soukromá, chce dát šanci všem dětem, které se tam hlásí, pokud na tom nejsou s prospěchem úplně špatně.