V rámci prevence si od září 2009 mohou lidé ve Strakonicích nechat bezplatně očipovat své jízdní kolo na služebně Městské policie ve Strakonicích. Do kola bude uložen mikročip a zároveň na kolo umístěna číslovaná etiketa.

"Číslo čipu i vaše osobní údaje budou následně zaevidovány v celostátní databázi. Městská policie bude poté v rámci prevence proti majetkové kriminalitě pravidelně provádět pomocí čtecího zařízení kontroly cyklistů a jejich jízdních kol, při kterých rychle a jednoduše díky uloženému čipu lze zjistit, zda není kontrolované kolo odcizené a pokud ano, kdo je jeho původním majitelem," řekla preventistka městské policie Jana Janoutová.

Jedná se o preventivní opatření,které může výzmamně ochránit majetek.

Čipování kol provádí MP Strakonice za finanční podpory Městské úřadu Strakonice.