Legislativní změna, která přinesla komplikace lidem pracujícím v Rakousku, neměla dlouhého trvání. Pouze několik měsíců měli čeští občané povinnost podávat daňové přiznání v České republice, přestože v Rakousku své příjmy ze závislé činnosti řádně zdanili. Nová změna je této povinnosti opět zbavila.

O co přesně šlo? Češi, kteří mají příjmy ze závislé činnosti vykonávané výhradně v Rakousku, a tam je také zdanili, nemuseli dříve podávat daňové přiznání v České republice. V květnu jsme vás informovali o změně v mezinárodní smlouvě mezi Českou republikou a Rakouskem. Podle ní museli občané České republiky, kterým veškeré příjmy za rok 2008 plynuly z Rakouska, odevzdat daňové přiznání i doma v ČR.

Zákonný termín pro jeho podání 31. března však mnozí z nich propásli jednoduše proto, že o této povinnosti nevěděli. Finanční úřady přistoupily ke vzniklé situaci benevolentně a umožnily poplatníkům podat daňové přiznání dodatečně.

Zmatky a nejistotu by měla ukončit další změna. Jedná se vlastně o návrat k původní úpravě, kdy výše zmínění daňoví poplatníci nemusejí v České republice daňové přiznání podávat. Více vysvětluje mluvčí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích Jaroslava Musilová.

Co nejnovější změna pro poplatníky znamená?

Zjednodušeně řečeno, příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státech, s nimiž má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se v České republice nově vyjímají ze zdanění, a to za předpokladu, že byly řádně zdaněny ve státě, kde byly vydělány. To se pravděpodobně nejvíce dotkne tzv. pendlerů, kteří pracují v Rakousku. Uvedená právní úprava je účinná již za zdaňovací období 2008.

Týká se to i poplatníků, kteří za zdaňovací období 2008 podali v České republice daňové přiznání a doplatili v něm vyčíslenou daň?

Poplatníci, kteří již podali přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008, mohou, je-li to pro ně daňově výhodnější, podat dodatečné daňové přiznání a v návaznosti na to požádat o vrácení přeplatku na dani. Měli by tak učinit co nejdříve.

Jak má postupovat poplatník, kterému kromě příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí plynou ještě další zdanitelné příjmy, např. příjmy z pronájmu nebo z podnikání?

Poplatník ze svých celosvětových příjmů vyjme příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státech, s nimiž má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a daň vypočte pouze z ostatních zdanitelných příjmů.

Dotkne se tato změna i těch osob, které daňové přiznání za zdaňovací období 2008 ještě nepodaly?

Poplatník mající příjmy pouze ze závislé činnosti vykonávané v daných státech není povinen podat daňové přiznání. To se týká zvláště těch, kteří doposud daňové přiznání nepodali. V takové případě uvedeným poplatníkům nadále nehrozí ze strany finančního úřadu žádné sankce.