Dlouhých 57 let se Jaroslav Muchl věnuje amatérskému rádiovému vysílání. Letos v září oslaví 84. narozeniny.

Kam jste se dovolal nejdál?

To si pamatuji naprosto přesně. Bylo 15. července ve 2.56 letního času a spojil jsem se stanicí OK1CU7-X na Azorských ostrovech. Podle atlasu je to 4560 kilometrů daleko.

Pamatujete si na své úplně první spojení?

To víte, že ano. Úplně jsem se třásl. Vím, že jsem se dovolal nějakému radioamatérovi z Českých Budějovic, ale na jméno si už po těch letech nevzpomenu.

Jak jste se k tomuto nevšenímu koníčku dostal?

Viděl jsem to v televizi. Líbila se mi ta možnost, že si lidé zavolali a někomu pomohli nebo zachránili sebe.

Kdo vás naučil vysílat?

Členové radioklubu z Vodňan. Pamatuji si, že to měli v jednom starém baráku a scházeli se tam každý pátek. Jednou mi prostě Martin Holeček řekl Jardo, přijď někdy k nám, podívat se jak se to dělá, a tak jsem začal.

Je k vysílání potřeba nějaká povolení nebo potvrzení?

Samozřejmě. Radioamatéři na rozdíl od CBčkářů musejí mít zkoušky. Musíme znát přesně, které frekvence máme povolené, abychom neohrozili třeba nějaké letadlo.

Takže bez zkoušek vám radiostanici ani neprodají?

Prodají, ale jsou zařízení, která vás v éteru sledují a mohou vás požádat o identifikaci. Pokud nemáte zkoušky, nemáte ani značku a nesmíte vysílat.

Jak probíhá takové typické spojení?

Když s někým navážu spojení, zeptám se na značku a on mě. Tu si zapíšu do deníku. Spojení si pak potvrdíme posláním takzvaného staničního lístku. Je to něco jako výměna vizitek. Já už mám těhle lístků tisíce.

Co si ještě řeknete?

Většinou ani nic moc víc. V pásmu pro dálková spojení se musí krátce, povídat si můžeme jen na velmi krátkých vlnách.

Jak se radioamatéři z cizích zemí domluví?

Pokud nevím, kdo je na druhé straně, tak hlásím svoji značku anglicky.

Kdy je nejlepší denní doba pro radiové vysílání?

Záleží na počasí a dalších atmosférických podmínkách. Nejlepší podmínky pro vysílání jsou v noci díky minimu éterických poruch.

Z toho musela mít rodina radost.

Byl jsem 55 let šťastně ženatý. Moje žena to snášela velmi trpělivě. Zlatá holka. Zavíral jsem se v jiné místnosti, aby jí to pískání nerušilo. Mám dva syny, jeden dělá velitele hasičů, takže s vysílačkami taky pracuje a druhý je lékař. Ale žádného to nechytlo tak, jako mě.