Od 24. června, kdy na jih Čech vtrhla velká voda, provedli profesionální hasiči 285 zásahů a dobrovolné jednotky dalších 239 zásahů. Celkem při nich evakuovali 1050 osob.

V postižených oblastech pracují příslušníci HZS Jihočeského kraje, tzv. koordinátoři pomoci, kteří zpracovávají požadavky obyvatel na humanitární, psychosociální a nebo jinou pomoc.

Mezi prostředky, které dostali povodní postižení lidé, patří např. dezinfekční prostředky, kolečka, lopaty, košťata, pracovní rukavice, nebo náhradní oblečení.Také už začali distribuovat tolik potřebné vysoušeče.

V povodněmi zasažených oblastech se pohybuje psycholog s týmem posttraumatické intervenční péče.

Od 29. června pomohl psycholog Hasičského záchranné sboru Jihočeského kraje s asistenty celkem ve 13 rodinách z pěti obcí a tým intervenční péče zasahoval celkem v 88 rodinách, které bydlí v šesti obcí.

Kromě hasičů se pomocí zabývají také jiní odborníci, například sociální pracovníci z Diecézní charity České Budějovice.