Strakoničtí vojáci spolu s hasiči odklízeli v pátek 3. července odpoledne spadlé stromy zaklíněné na jezu v Nišovicích.

Vytahovali je na cestu vyprošťovacím vozidlem a tam je postupně likvidovali. Další vojáci odstraňovali 80 metrů sesunutého břehu ve Volyňce u mlýna ve Strunkovicích.

Jde o následky průtrže mračen, která ze soboty 27. na neděli 28. června zasáhla Volyňsko a Vodňansko.

O pomoc vojáků žádali také starostové postižených obcí v úterý 30. června na setkání s hejtmanem Jiřím Zimolou ve Vodňanech.

Strakonická brigáda v Lipkách může uvolnit na pomoc obcím na Strakonickunejméně 50 vojáků. Další má v záloze.