Dofinancování zateplení Šobrovy a Benešovy školy, opravy chodníků a další akce byly v ohrožení. Zastupitelé se nemohli shodnout na rozpočtové změně a tedy potřebném navýšení výdajů. Důvodem byly peníze určené na projektovou dokumentaci a podklady pro žádost o dotaci na nový plavecký areál.

„Navrhuji tuto položku vypustit z rozpočtové změny a o pět milionů šest set tisíc korun snížit schodek letošního rozpočtu,“ uvedl sociální demokrat Ondřej Veselý.

Místostarosta Vojtěch Bubník (VPM) navrhl oddělené hlasování. Zatímco ostatní výdajové položky rozpočtové změny byly schváleny, peníze na plavecký stadion neprošly ani po dohadovacím řízení. Nebylo přijato žádné usnesení. Proti tomuto výdaji byli především opoziční sociální demokraté a komunisté.
Zastupitelé za ČSSD už od počátku nesouhlasili s podobou projektu na výstavbu nového plaveckého stadionu. Výhrady se týkají zejména omezení počtu plaveckých drah a zrušení venkovního bazénu. Písek by se také stal jedním z mála měst bez venkovního bazénu s možností pouze přírodního koupání i přesto, že v létě je venkovní bazén hojně využíván.

Další výhrada směřovala k vybudování podzemního parkoviště pod novým bazénem. „Uvědomujeme si, že v Písku je nutné zvýšení parkovacích kapacit v blízkosti centra města. Zvolená lokalita je však zcela nevhodná jak z hlediska dopravního, tak i stavebního. Parkoviště by bylo budováno pod hladinou i dnem řeky Otavy,“ uvedl Ondřej Veselý. Opozice poukazuje také na to, že v případě úspěchu žádosti o evropské peníze bude spoluúčast města ve výši kolem 120 mil. Kč. Vzhledem k možným obtížím při budování podzemního parkoviště by se mohla přiblížit částce 200 mil. Kč.

Kompromis koalice

Koaliční ODS je jiného názoru. Podle slov občanského demokrata Otomara Gottsteina je velká stavba vždy souborem kompromisů. Ať již názorových, stavebních, ekonomických, finančních, uměleckých a mnoha dalších.

„Jsem přesvědčen, že stávající varianta je tou nejlepší kompromisní variantou. Často jezdím do Maďarska a na Slovensko a prostory pro plavce zejí prázdnotou, oproti tomu zážitková část bazénu je plně obsazena. Vím, že v Písku je velmi dobrý plavecký oddíl, který si zaslouží podporu a věřím, že i oni již stávající variantu akceptují,“ uvedl Otomar Gottstein a dodal: „Jsem přesvědčen, že s výstavbou bazénu je třeba si pospíšit. Vzhledem k finanční krizi je možné, že prameny na získání potřebných dotací mohou rychle vysychat.“

Zastupitelé se k penězům na projektovou dokumentaci k plaveckému stadionu zřejmě znovu vrátí na mimořádném zasedání, které se má konat v závěru července.