Na radnici se uskutečnilo setkání vedení radnice, členů sportovní komise a zástupců sportovních klubů působících na území města.

Ředitel STARZ Pavel Dušek seznámil se stavem sportovišť ve městě i s výhledem do budoucnosti. Město Strakonice se v současnosti například uchází o podporu z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Rekonstrukce zázemí a přístavby bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice. Zastupitelstvo města v září tohoto roku schválilo realizaci projektu a v případě přidělení dotace také vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši zhruba 49 milionů korun. Celkové výdaje byly odhadnuty na cca 109 milionů.

Za ČSTV Pavel Kouba představil novou publikaci Ohlédnutí za sportem 2008. Stejně jako předcházejících pět dílů přináší přehled o sportovních úspěších kolektivů a jednotlivců sdružených v klubech působících na území města Strakonice a o událostech sportovního charakteru. Podle informací mluvčí radnice Marie Kotlíkové sportovní ročenku obdrží zájemci zdarma v městském informačním centru.