K nejaktivnějším spolkům patří Sbor dobrovolných hasičů. Kromě svého poslání (prevence požárů a represe), kterého se zhošťuje na výbornou, se zapojuje do kulturního dění – pořádá tradiční plesy, zúčastňuje se masopustního průvodu se svým pojízdným občerstvením „MECKÁČEM“. Členové hasičského sboru pravidelně pořádají stavění májky, pálení čarodějnic a celou řadu akcí.

Český svaz žen je dalším aktivním spolkem. Ženy pravidelně se školou pořádají vánoční a velikonoční výstavy, nesmíme také zapomenout na jejich „Bazary“ – oděvů.

TJ Sokol Sedlice se lví mírou stará o sportovní vyžití občanů, ať již formou aktivní nebo pasivní – fanděním.

Kopanou hrají dva týmy mužů, stará garda, dorost, starší a mladší přípravky žáků. Sportování je nejlepší prevence dětí proti nežádoucím aktivitám a činnostem. Pochopitelně, že i část fotbalistů se aktivně zapojuje do dalších kulturních akcí.

V Sedlici jsou ještě další společenství – Myslivecké sdružení a Český svaz včelařů.