Když je knihovna v provozu, navštěvují ji převážně ženy, vyhledávaným trendem je romantika a láska. Děti využívají knihovnu pro povinnou četbu. Aby byla nabídka širší, má Obecní knihovna v Přešťovicích domluvený výměnný soubor se Šmidingerovou knihovnou Strakonice.