Jak a čím v současné době žije obec Přešťovice a jak moc vás koronavirus?

V současné době obec žije omezeními způsobenými onemocněním Covid – tak jako všechny obce, v současné době má obec sedm případů nákazy. Úřad obce jede v omezeném režimu. Museli jsme zrušit plánované kulturní akce – Myslivecký ples a Hasičský bál, tradiční Řemeslné kurzy, akce pro děti. Všichni doufáme, že už letos se situace zlepší.

Ilustrační fotoIlustrační fotoZdroj: Deník

Pomáháte občanům? Co nabízí OÚ za možnosti?

Obec částečně dotuje obchod Jednoty v Přešťovicích, obědy a služby charity. Na obecním úřadě jsou k dispozici roušky a rukavice. Velké poděkování patří místním ženám, které na jaře loňského roku zdarma šily roušky.

Měšťanský pivovar Strakonice uvařil nové pivo - polotmavý ležák Klostermann. Byl vyroben k oslavám 160. výročí narození spisovatele Karla Klostermanna.
Oslaví narozeniny Karla Klostermanna

Podařily se vám vaše plány v loňském roce?

V loňském roce jsme dokončili stavbu vodovodu pro osady Kbelnice a Slatina za více než 17 milionů korun. Stavba byla částečně dotována Ministerstvem zemědělství a Jihočeským krajem, část byla zafinancována zápůjčkou od Jihočeského vodárenského svazu. Také se nám podařilo rekonstruovat dětská hřiště ve všech osadách (Přešťovice, Kbelnice, Slatina, Brusy). Dále byla opravena elektroinstalace a sociální zařízení v obecní hospodě, byla dokončena oprava střechy kulturního domu a částečná oprava fasády obecní hospody. Od loňského roku máme také nového nájemce místního pohostinství – v současné době jednou týdně poskytuje obědy přes výdejní okénko.

Co plánujete na letošek?

V letošním roce bychom rádi rekonstruovali budovu sportovních kabin v Přešťovicích – pro potřeby místních spolků, odbahnili rybník Pítrák ve spolupráci se ZD a provedli zatrubnění stoky ve Kbelnici. Také bychom rádi dokončili majetkové vyrovnání s majiteli pozemků fotbalového hřiště. Letos by naše zásahová jednotka SDH měla obdržet nový automobil. Pokud to bude umožněno, tak z kulturních akcí bychom rádi bychom navázali na tradiční Řemeslné kurzy, hasičskou soutěž O pohár starosty a klasické akce jako Myslivecký a hasičský ples, akce pro děti nebo pouť.

Myslíte také na své osady?

Od loňského roku jsou všechny naše osady napojeny na vodovod, v osadách Kbelnice a Slatina došlo při uložení elektrického vedení do země k vybudování nového veřejného osvětlení. Jsou zde také nová dětská hřiště. V osadě Slatina plánujeme opravu kapličky.