Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

V roce 1883 byl v Radomyšli založen sbor dobrovolných hasičů, a ten se ujal opuštěného divadla po studujících. Od obce jim byl propůjčen sál v 1. patře na radnici.

V Radomyšli hrálo divadlo několik spolků – Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol, Osvětový svaz, Studující, Obec baráčníků, fotbalisté, Sdružení katolické mládeže, Dramatický odbor Osvětové Besedy.

Takto postupně hrály místní spolky a skupiny amatérské divadlo.

Divadelní kroniku sepsal pan František Červenka od roku cca 1880 až 1960. V období válečném divadlo v naší vsi utichlo.

Rok 2007

Nová historie divadla - Divadelního spolku Radomyšl - sahá do roku 2007. Tento rok je neoficiální zahájení nového divadelního uskupení, které vzniklo z aktivit Obce baráčníků Radomyšl a sborem Sv. Martina – vedeného Richardem Semiginovským. Ten se chytil myšlenky propojit síly a dát dohromady lidi na vybrané zpívané představení Karla Hašlera - Podskalák.

Na podzim roku 2007 se začalo nacvičovat a na jaře roku 2009 se uskutečnila premiéra zpěvohry Podskalák. Tu si dala za úkol nastudovat s ochotníky paní Ludmila Prášilová, která měla jako jedna z mála zkušenosti s divadlem. Pokračovali jsme pod hlavičkou baráčnické obce i dalším představením - operetou Rudolfa Piskáčka Perly panny Serafinky (2010) v režii Richarda Semiginovského. V roce 2011 jsme na jaře opakovali toto představení.

Náročnost okolo příprav a nastudování operet vedlo k založení nového spolku, který se bude zabývat pouze divadlem.

Jak to bylo dál

V únoru roku 2012 jsme založili Divadelní spolek Radomyšl. Ještě ten rok jsme nastudovali francouzskou operetu Mam´zelle Nitouche (skladatel Florimond Ronger Hervé). Premiéra byla 19. října v sokolovně v Radomyšli. Následující rok na jaře jsme opakovali představení v okolních městech – Strakonice, Blatná, Volyně, Týn nad Vltavou.

V lednu 2014 jsme se dohodli, že nastal čas pokusit se o náročné dílo Bedřicha Smetany - Prodaná nevěsta. Richard Semiginovský vytáhl na svět původně třetí verzi, kdy "Prodanka" nebyla ještě operou, ale byla to lidová hra se zpěvy. Upravil hru pro naše potřeby a možnosti. Hudbu připravil na počítači. Již od počátku jsme nacvičovali s hudbou připravenou přes počítač. Nejdříve ji komponoval Václav Šílený (Podskalák, Perly panny Serafinky), poté Richard Semiginovský (Mam´zelle Nitouche, Prodaná nevěsta.) Náročnost příprav byla obrovská. Podílel se na ní celý spolek a výsledky byly oceněním jejich celoroční práce. Kulisy, kostýmy, vybavení, hudba, nácviky – mnoho hodin kolem jednoho představení. A výsledek stál za to - přes 1200 diváků přišlo na představení do radomyšlské sokolovny.

Vyjmenovat vše, čeho jsme dosáhli, by zabralo mnoho času a místa. Ale zmíním ještě například 250 let od narození a 200 let od úmrtí Jakuba Jana Ryby (2016) či operetu Tulák (2017) či Don Giovanni na český překlad Jaromíra Nohavici (2019).

Lubomír Mráz, předseda spolku