Speed Marathon, který je součástí celoevropského měření rychlosti na silnicích, se v Česku uskuteční posedmé. "Akce je zaměřena na dodržování stanovených rychlostních limitů, a to v obci i mimo obec. Policie České republiky na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit bude provádět po celý den měření rychlosti," popsala akci mluvčí policie Hana Rubášová.

Místa pro čtvrteční měření rychlosti mohli vybírat i lidé ve veřejném on-line hlasování na webu bezpecnecesty.cz.

Speed marathon 2022 - místa měření v Jihočeském kraji.Speed marathon 2022 - místa měření v Jihočeském kraji.Zdroj: Zdroj bezpecnecesty.cz

Policisté na webu zveřejnili úseky, kde budou 24. března rychlost měřit. "Cílem dopravněbezpečnostních akcí je především, snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích. I z tohoto důvodů o akci předem informujeme. Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a desítky zmařených lidských životů," sdělila Hana Rubášová.