Podle tiskové mluvčí radnice Markéty Bučokové se radní nesouhlasí s verdiktem okresního soudu z 21. srpna a podají odvolání. Vedení města po poradě se zastupující advokátní kanceláří dospělo k rozhodnutí podat proti rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích odvolání, jelikož nesouhlasí s odůvodněním rozsudku.

Po formální stránce mají zástupci města Strakonice povinnost pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, a proto cítí odpovědnost pokračovat v soudním sporu,“dodává Markéta Bučoková.

Stručně se vyjádřil také obhájce strakonické společnosti Protom Jan Hošek. „S tímto krokem jsme počítali.,“ uvedl Jan Hošek.

Jedná se o smluvní pokutu, kterou město Strakonice požaduje po žalované společnosti z důvodu pozdního dokončení díla. Z rozsudku vyplývá, že se žaloba, podle které by žalovaná strana měla zaplatit žalobci tuto částku, zamítá.

- Radnice neuspěla se žalobou na více téměř 8,2 milionů korun za pozdní dodávku zakázky z roku 2014, kdy došlo k částečné rekonstrukci budov čp. 1 a čp. 3 na Velkém náměstí a čp. 270 Na Stráži.

- Žalované firmě musí uhradit soudní výlohy 550 tisíc korun.