Stop jednání mezi Tělocvičnou jednotou Sokol a Strakonicemi ohledně bezúplatného převodu objektu sokolovny do majetku města potvrdila starostka této TJ Věra Hurychová.

Ještě před příchodem nového vedení radnice, když nedošlo na převod, padl ze strany města příslib poskytování příspěvků. „K tomu také došlo a dvakrát jsme jej dostali, Opravili jsme střechu a zrekonstruovali sociální zařízení v restauraci," uvedla. Dodala, že z dalších příspěvků by dál rádi dávali sokolovnu dohromady.

Mluvčí radnice Markéta Bučoková informovala, že se v minulých dnech uskutečnilo jednání mezi Sokolem a radnicí. „Sokolové podali žádost o grant na úpravy sokolovny. Místostarosta Milan Jungvirt přislíbil další finanční pomoc, pokud žádost z dotačního titulu bude úspěšná. Samozřejmě se pomoc odvíjí od skutečnosti, že musí být utvořeny finanční rezervy, ze kterých bude možno tyto akce krýt," vysvětlila. Vše je podle ní otázkou dalších jednání a následného schválení radou města.

V minulosti byla poskytnuta ze strany města pomoc ve výši téměř 800 000 korun. „Loni byla poskytnuta částka pět set tisíc korun na rekonstrukci sociálních zařízení," doplnila Markéta Bučoková.

Oficiální jednání radnice a TJ Sokol o bezúplatném převodu sokolovny do majetku města začalo už na jaře roku 2013 ještě za minulého vedení radnice. K uskutečnění tohoto kroku ale nikdy nedošlo. Zásadní změna nenastala ani po volbách po změnách v čele města.

Původně se mluvilo i o tom, že získání dotací by sokolovně mohl usnadnit statut památky. O něj mělo město usilovat po převodu.